SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

13-11-2014 -

Szkoła Główna Handlowa wdroży system SIMPLE.EDU!

31 października 2014 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie podpisała umowę na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego z SIMPLE S.A. Firma została wybrana na dostawcę systemu w wyniku procedury przetargowej. Termin realizacji wdrożenia to koniec września 2015 r.

„Obecnie opieramy się na niezintegrowanych systemach informatycznych wykorzystujących przestarzałe rozwiązania informatyczne” – mówi rzecznik prasowy Szkoły Głównej Handlowej Marcin Poznań
„Nowy system pozwoli na znaczące usprawnienie zarządzania uczelnią i podniesienie efektywności poszczególnych jednostek SGH. Umożliwi natychmiastowy dostęp do odpowiednio przetworzonej informacji, co w czasach gospodarki opartej na wiedzy jest podstawowym warunkiem umożliwiającym podejmowanie optymalnych decyzji. Ułatwi pozyskiwanie informacji z różnych źródeł, ich gromadzenie, interpretowanie oraz dzielenie się nimi, co w efekcie doprowadzi do celu, jakim jest zbudowanie efektywnego modelu zarządzania uczelnią. Nowy system będzie wykorzystywał także nowoczesne środowisko informatyczne, co pozwoli zapewnić odpowiednią wydajność i bezpieczeństwo. "podkreśla rzecznik SGH.

Zintegrowany System Informatyczny w SGH wprowadzany jest w ramach projektu Od administrowania do efektywnego zarządzania Szkołą Główną Handlową w Warszawie – połączenie wiedzy i nowoczesnych technologii informatycznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmuje – poza wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego – także zakup odpowiedniej infrastruktury informatycznej oraz przeszkolenie kadry kierowniczej wyższego i niższego szczebla.

powrót