SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

08-09-2016 -

Szkoła Filmowa w Łodzi wybrała system SIMPLE.EDU

SIMPLE S.A. dostarczy i wdroży Wielomodułowy System Wspomagania Kształcenia w słynnej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Najczęściej wybierane przez uczelnie rozwiązanie SIMPLE.EDU zapewni sprawną obsługę studentów, procesu dydaktycznego oraz wzajemną komunikację pomiędzy studentami a dziekanatem. W ramach podpisanej umowy SIMPLE dostarczy system w obszarach funkcjonalnych obejmujących:

  • Dziekanat
  • Rozliczenia Finansowe
  • Wirtualny Dziekanat
  • Krajowe Ramy Kwalifikacji
  • Rekrutacja
  • Rozliczenie Dydaktyki

oraz przeprowadzi szkolenia wprowadzające pracowników Uczelni w obsługę i zapewni 12-miesięczne świadczenie usług serwisowych.

Wprowadzenie rozwiązania SIMPLE.EDU umożliwi dokładne planowanie i rozliczanie kosztów kształcenia studenta oraz poszczególnych komórek kosztowych, a co za tym idzie zwiększenie efektywności zarządzania uczelnią. System zapewni również usprawnienie komunikacji i przepływu informacji pomiędzy uczelnią a studentami.

- SIMPLE od wielu lat jest liderem rynku dostawców zintegrowanych systemów informatycznych dla Szkół Wyższych. Z naszych usług skorzystało już ponad 80 uczelni, które doceniają to, że dostarczamy nie tylko sam produkt, ale także konsulting. Pokazujemy jak wykorzystywać systemy, aby poprawić zarządzanie procesami wewnątrz organizacji dodaje Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.

Szkoła Filmowa w Łodzi jest jedną z najstarszych uczelni filmowych na świecie. Szkoła kształci studentów w dziedzinie sztuki filmowej, telewizyjnej, fotograficznej oraz aktorskiej. Studenci zdobywają wiedzę przygotowującą do pracy reżysera, operatora, animatora, fotografika, scenarzysty, montażysty, kierownika produkcji i aktora. Nauka obejmuje praktyczne zajęcia warsztatowe oraz teorię i historię kultury i sztuki, służącą wszechstronnemu rozwojowi artystycznemu i naukowemu.

powrót