SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

06-05-2013 -

Społeczność akademicka wybiera SIMPLE.EDU

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, jedna z największych Uczelni Wyższych w regionie śląskim, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrał oprogramowanie marki SIMPLE.
Uniwersytet w ramach projektu „Usługa wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) zarządzania publiczną uczelnią wyższą wraz z dostawą oprogramowania”, realizowanego przez konsorcjum, którego spółka SIMPLE jest liderem, wdroży platformę SIMPLE.EDU w następujących obszarach:
 

administracyjnym:

 • Finanse i Księgowość
 • Budżetowanie i Kontroling
 • Zarządzanie Projektami
 • Zarządzanie Personelem
 • Portal Pracowniczy
 • Majątek Trwały

dziekanatowym:

 • obsługa dziekanatu
 • odpłatności za studia
 • stypendia
 • obsługa DS (akademików)
 • e-dziekanat (wirtualny dziekanat) z obsługą profilu studenta i profilu wykładowcy
 • internetowa rekrutacja
 • internetowy system zarządzania dokumentacją dydaktyczną (plany studiów, sylabusy)
 • wspomaganie planowania zajęć
 • rezerwacja sal on-line
 • badanie losów absolwentów
 • ankietowanie
   

Projekt przewiduje również wdrożenie systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów.


Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zatrudnia ponad 450 pracowników naukowych i jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku oraz jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych ponad 15 000 studentów na czterech wydziałach: Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń oraz Informatyki i Komunikacji. Obecnie bazę naukowo - dydaktyczną Uczelni tworzą także takie jednostki jak: Międzywydziałowe Centrum Nauczania i Promocji Języków Obcych, Centrum Informatyczne, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka Główna i biblioteki katedralne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Centrum Badań i Studiów Europejskich, Centrum Badawcze Społecznego Dialogu Pracy, Akademickie Centrum Kariery, Śląska Szkoła Języków Obcych Ekonomicznych.


 

powrót