SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

31-03-2015 -

SIMPLE ze skokowym 53 % wzrostem sprzedaży, znacząco odbiegającym od średniej w branży!

Rok 2014 zakończył się dla Grupy SIMPLE pobiciem zeszłorocznych, rekordowych wyników finansowych i umocnieniem pozycji na rynku. W tym najbardziej udanym okresie rozwoju w historii Grupy, zespół SIMPLE po raz kolejny udowodnił, że posiada dobrze skonstruowaną ofertę produktów i odpowiednie kompetencje, które pozwalają na osiągnięcie najlepszych w historii przychodów w wysokości 57 522 tys. zł, co w stosunku do roku 2013 stanowi wzrost o prawie 53%.

Grupa zanotowała również rekordowy skok zysku netto, który w 2014 roku wyniósł 7 163 tys. zł, natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 6 624 tys. zł., co stanowi wzrost w stosunku do roku ubiegłego o ponad 47%. Jest to skokowy wzrost znacząco odbiegający od średniej w branży. Jest on efektem trafnej strategii produktowej oraz znaczącego rozwoju produktów Grupy.

Wysoka jakość dostarczanych rozwiązań i usług pozwala budować trwałą przewagę konkurencyjną Grupy na rynku. W 2014 roku było to szczególnie widoczne w wielkości przychodów, co było konsekwencją podpisania dużej liczby nowych kontraktów. Największy z nich przekroczył kwotę 11 mln złotych. Ten i inne duże kontrakty, które spółka zdołała podpisać w 2014 roku, świadczą o tym, że produkty SIMPLE są w stanie usprawniać funkcjonowanie największych organizacji w Polsce.

SIMPLE zyskało status lidera wśród lokalnych producentów systemów ERP w zakresie produkowania i wdrażania szeroko rozumianych systemów typu backoffice w sektorze publicznym, jak również komercyjnym. Wyrazem tego jest rosnące zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych i prywatnych spółką oraz rosnący kurs akcji. Obecnie wzrósł on już o ponad jedną czwartą i jest najwyższy od sierpnia 2011 r.

powrót