SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

15-10-2014 -

SIMPLE wprowadzi nowoczesną technologię oraz e-usługi na Politechnikę Rzeszowską

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza to kolejna szkoła wyższa, która proces informatyzacji i wprowadzenia szeroko rozumianych e-usług powierzyła warszawskiej spółce giełdowej SIMPLE S.A.liderowi w dziedzinie informatyzacji branży edukacyjnej.

Dnia 29.08.2014 Władze Uczelni zawarły umowę ze spółką SIMPLE, której przedmiotem jest wdrożenie nowoczesnej platformy udostępniającej e-usuługi dla społeczeństwa informacyjnego w tym społeczeństwa województwa podkarpackiego. Projekt będzie realizowany w czterech obszarach: eKształcenia, eNauka, eAdministracja, eWspółpraca. Platforma będzie powiązana z systemem SIMPLE.ERP.

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie i wdrożenie w Politechnice Rzeszowskiej e-usuługi. Implementowana w ramach zawartej umowy platforma ePRz, to kompleksowy system informatyczny, na który składają się współpracujące ze sobą moduły, zapewniające dostęp do e-usług o charakterze informacyjnym, interakcyjnym i transakcyjnym.

Została ona podzielona na cztery obszary. eKształcenie – odpowiada za usługi elektroniczne z zakresu szeroko pojętego kształcenia i obsługi toku studiów, eNauka – obszar wspierający działalność naukowo – badawczą prowadzoną przez Politechnikę, eAdministracja zapewniająca elektroniczny dostęp do zasobów systemu SIMPLE.ERP, wspomaganego elektronicznym obiegiem dokumentów oraz eWspółpraca zapewniająca wszechstronną prezentację potencjału naukowo-badawczego uczelni, w tym m.in. prowadzonych projektów, uzyskanych patentów itp.

Uruchomienie interaktywnej, elektronicznej platformy sprzętowo-programowej dostarczającej nowych usług elektronicznych (e-usług), pozwoli na wypracowanie jednolitych standardów dotyczących zarówno przepływu informacji wewnątrz PRz, jak też wymiany z odbiorcami zewnętrznymi.

W ramach zadania Spółka udzieli licencji i dostarczy niezbędny sprzęt komputerowy wraz z systemami operacyjnymi i innym wyposażeniem.  SIMPLE przeprowadzi również integrację z funkcjonującymi na Politechnice systemami ePUAP i USOS oraz zapewni asystę techniczną zaimplementowanego rozwiązania.

Projekt realizowany przez PRz jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, część środków zapewnia również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Politechnika Rzeszowska to najstarsza na Podkarpaciu techniczna uczelnia publiczna, która kształci na 6 wydziałach około  17,5 tys. studentów, w tym jako jedyna w kraju uczelnia pilotów lotnictwa cywilnego. Uczelnia posiada kadrę dydaktyczną i naukowo – badawczą liczącą 1400 osób oraz bazę laboratoryjną i infrastrukturę.

powrót