SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

24-09-2018 -

SIMPLE wdroży zintegrowany system zarządzania uczelnią za ponad 1,4 mln zł

SIMPLE pozyskało kolejnego klienta z segmentu edukacyjnego. Spółka dostarczy i przeprowadzi wdrożenie dedykowane szkolnictwu wyższemu rozwiązania SIMPLE.EDU w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.Wartość kontraktu obejmującego wdrożenie systemu w części dziekanatowej to ponad 1,4 mln zł brutto. W najbliższym czasie SIMPLE spodziewa się finalizacji kolejnych przetargów.

Uczelnia w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wybrała ofertę Spółki, zawierając umowę na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego SIMPLE.EDU w części dziekanatowej. Rozwiązanie obejmienajważniejsze dla Szkoły obszary i usprawni zarówno pracę Dziekanatu, Rozliczenie Dydaktyki, jak i dostęp studentów do kluczowych dla nich informacji, dzięki wykorzystaniu modułu Wirtualna Uczelnia. Dodatkowo oprogramowanie SIMPLE zapewni Internetową Rekrutację oraz obsługę Krajowych Ram Kwalifikacji.

- SIMPLE.EDU to najczęściej wybierane przez Uczelnie rozwiązanie, które zapewni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku sprawną obsługę studentów oraz procesu dydaktycznego, a także wpłynie na poprawę wzajemnej komunikacji pomiędzy dziekanatem a studentami. Wszystkie te działania finalnie wpłyną na zwiększenie efektywności zarządzania Uczelnią oraz usprawnią prowadzenie rozliczeń finansowych ze studentem powiedział Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.

- Władze uczelni wybrały rozwiązanie spółki SIMPLE, ponieważ system w zupełności spełnia nasze oczekiwania w tych obszarach, na których najbardziej nam zależy, zapewniając ich pełną  integrację. Dzięki temu rozwiązaniu oraz wdrożeniu e-usług publicznych wykonamy krok naprzód i zoptymalizujemy szereg procesów zarządzania uczelnią w części dziekanatowej. Wdrożenie systemu SIMPLE.EDU wpłynie pozytywnie na całą sferę kształcenia i obsługi studentów, a także na postrzeganie uczelni w ich oczach. Realizacja projektu pozwoli unowocześnić i zautomatyzować internetową rekrutację oraz  wszelkie procesy dydaktyczneskomentował Wojciech Woźniak – Kanclerz PWSZ w Płocku.

Na realizację zamówienia Spółka ma 400 dni od podpisania Umowy.Obejmuje ona również  swym zakresem szkolenia wprowadzające dla użytkowników w eksploatację systemu oraz sprawowanie opieki serwisowej nad wdrożonym oprogramowaniem.

- Przed SIMPLE proces wdrożenia systemu, dzięki dedykowanemu Zespołowi na pewno zakończy się on zarówno zadowoleniem Władz i Pracowników Szkoły, jak i samych studentów. Eksperci Spółki podchodzą z najwyższą starannością i precyzją, podpierając ten proces 30 letnim doświadczeniem SIMPLE we współpracy z jednostkami publicznymkomentuje Daniel Fryga, Wiceprezes Zarządu SIMPLE.

Spółka ma na swoim koncie ponad 80 projektów zrealizowanych w branży edukacyjnej i jest jednym z liderów wśród krajowych procentów zintegrowanych rozwiązań dla Uczelni.

- Zrealizowaliśmy już wiele projektów dla Uczelni, podpisany właśnie kontrakt z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku to najlepszy dowód i potwierdzenie naszej pozycji w segmencie edukacyjnymdodał Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.

W związku z trwającym aktualnie naborem i dofinansowaniem w ramach Działania POWER, SIMPLE spodziewa się w najbliższym okresie bardzo dużego ożywienia w postępowaniach przetargowych wśród Uczelni.

- Posiadamy dedykowane edukacji rozwiązanie, ogromne doświadczenie i do tego odpowiednie referencje – dlatego jesteśmy pewni, że skutecznie odpowiadamy na specyficzne potrzeby i problemy tej branży. Obecnie jesteśmy w trakcie kilkunastu postępowań przetargowych, toczących się między innymi w Uczelniachdodał Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku u to pierwsza państwowa uczelnia w historii tego miasta, posiada obecnie trzy Wydziały kształcące studentów w ramach 9 kierunków. Od 2003 roku Uczelnia, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, otocza opieką merytoryczną nowo powstały w Płocku Uniwersytet Trzeciego Wieku.  Szkoła w zasadzie od początku swego funkcjonowania zabiegała o nawiązanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi, współpracując obecnie z kilkoma istotnymi partnerami.

powrót