SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

02-12-2014 -

SIMPLE w PULSIE BIZNESU: ANALIZY OD RĘKI

Puls Biznesu, źródło informacji gospodarczo-biznesowych kierowanych do osób podejmujących kluczowe decyzje w firmach, opublikował artykuł o znaczeniu systemów klasy Business Intelligence w procesie zarządzania zarówno instytucją państwową jak i przedsiębiorstwem działającym w silnie konkurencyjnym otoczeniu. W materiale „Analizy od ręki” nie mogło zabraknąć wypowiedzi Michała Siedleckiego Wiceprezesa SIMPLE S.A., która tylko w 2014 roku podpisała kilka znaczących kontraktów na wdrożenie m.in. obszarów związanych z zaawansowanym raportowaniem i budżetowaniem.

Wiceprezes Spółki Michał Siedlecki zaznacza: „W sytuacji gospodarczej, chrakteryzującej się nasiloną konkurencją oraz zmieniającymi się potrzebami rynku, menedżerowie muszą mieć narzędzia umożliwiające im dostęp do zawsze aktualnych informacji o sytuacji firmy, zapewniających bieżące reagowanie na zmiany i weryfikację strategii przedsiębiorstwa. Dlatego coraz więcej firm widzi potrzebę wdrożenia systemów klasy business Intelligence, których funkcjonalność staje się narzędziem do zwiększania konkurencyjności”
„O wdrożeniach business intelligence powinny pomyśleć te firmy, które potrzebują narzędzia pozwalającego w łatwy sposób zobrazować rentowność działalności, prowadzonych przedsięwzięć, zleceń czy zawieranych umów.”

Jak wynika z doświadczenia firmy SIMPLE coraz częściej po tej klasy rozwiązania sięgają jednostki administracji publicznej posiadające rozbudowaną strukturę organizacyjną.
„Instytucje, od których wymaga się jeszcze dokładniejszego niż w biznesie ewidencjonowania kosztów i lepszego planowania wydatków dotyczących projektów, często podlegających kontroli unijnej, poszukują systemów zapewniających kompleksową obsługę procesu planowania i budżetowania, zintegrowanego z pozostałymi modułami systemu ERP z uwzględnieniem obiegu dokumentów”
- dodaje Wiceprezes SIMPLE.

powrót