SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

17-07-2017 -

SIMPLE skutecznie pozyskuje nowe zamówienia od Uniwersytetów

Spółka SIMPLE podpisała umowę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym na realizację systemu do obsługi studentów. Nowy system uzupełni system SIMPLE.ERP, z którego korzysta już administracja Uniwersytetu. Spółka złożyła również najlepszą ofertę w podobnym przetargu organizowanym przez Śląski Uniwersytet Medyczny.

Wartość kontraktu z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym to 2,4 mln zł brutto. Nowy system wesprze pracowników uniwersyteckiego dziekanatu w codziennej pracy, w szczególności w aspektach obsługi studentów, dydaktyków, planowania zajęć, rekrutacji oraz usprawni komunikację i przepływ informacji pomiędzy uczelnią i studentami.


- „Nasza oferta zintegrowanych systemów dla placówek edukacyjnych po raz kolejny spotkała się z uznaniem Uczelni, co jest najlepszym potwierdzeniem naszej pozycji lidera na tym rynku. Szczególnie cieszy nas fakt, że nowy system będzie kolejnym z oferty SIMPLE, z którego będzie korzystać Warszawski Uniwersytet Medyczny”powiedział Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.

Warszawski Uniwersytet Medyczny to jedna z najlepszych w Polsce Szkół Wyższych o profilu medycznym. W 2014 r. SIMPLE wygrało postępowanie, przedmiotem którego była dostawa autorskiego systemu ERP, kompleksowo wspierającego prace administracji Uniwersytetu. Spółka uczestniczy również w kilku postępowaniach przetargowych organizowanych przez inne placówki edukacyjne.

- „Kolejne przetargi potwierdzają naszą silną pozycję wśród dostawców systemów dla Uczelni. Wiele Szkół Wyższych korzystających z przestarzałych już systemów do administracji i dziekanatu, w najbliższym czasie będzie poszukiwać nowoczesnych rozwiązań. To bardzo perspektywiczny rynek, a nasze doświadczenie może okazać się kluczowe przy kolejnych zamówieniach”dodał Rafał Wnorowski.

SIMPLE na wykonanie, dostarczenie, zainstalowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego ma 24 miesiące.

- „Jestem przekonany, że wdrożenie naszego zintegrowanego systemu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym pozytywnie wpłynie na proces kształcenia i obsługi studentów.” dodał Rafał Wnorowski.

powrót