SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

26-03-2015 -

SIMPLE S.A. ponownie DIAMENTEM FORBESA

Spółka SIMPLE już po raz kolejny została nagrodzona za dynamiczny rozwój, stabilność oraz konsekwentność w zwiększaniu wartości firmy. Wywiadownia Bisnode Polska w porozumieniu z redakcją miesięcznika Forbes, ponownie nagrodziła SIMPLE zaszczytnym tytułem „Diament Forbesa”.

W zestawieniu, znajdują się firmy, które w trzech ostatnich latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość, otrzymały od wywiadowni pozytywny rating wiarygodności, co potwierdza rentowność (na podstawie wskaźników EBIT i ROA), mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające wszystkie te warunki musiały również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. Dodatkowo sprawdzano genezę wyniku laureatów w celu wyeliminowania przedsiębiorstw, w których skokowy wzrost wartości był efektem jednorazowych zdarzeń nadzwyczajnych.
Przyjęte przez Magazyn Forbes i Bisnode Polska kryteria klasyfikacji przedsiębiorstw oraz metoda wyceny wartości firmy, umożliwia zmierzenie potencjału firmy, przy uwzględnieniu wielkości realizowanych inwestycji oraz zdolności do powiększania sprzedaży i zysków.

SIMPLE S.A. w przeciągu ostatnich dwóch lat podpisała wiele znaczących kontraktów, opiewających na wielomilionowe kwoty. Realizacja coraz większych i bardziej rozbudowanych projektów ma odzwierciedlenie w coraz lepszych wynikach finansowych osiąganych przez spółkę.

powrót