SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

22-01-2016 -

SIMPLE S.A. członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Firma SIMPLE S.A. dołączyła do elitarnego grona firm należących do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Izba od ponad 23 lat zajmuje się promocją polskiego rynku teleinformatycznego oraz działających na nim firm na forum europejskim. PIIT to również długa lista Ekspertów, będących wsparciem dla firm członkowskich w zakresie ułatwienia dostępu do informacji gospodarczych i ekonomicznych, promocji i rozwoju gospodarki elektronicznej, e-administracji, polskiego rynku teleinformatycznego, dobrych praktyk biznesowych oraz etyki w działalności gospodarczej.
Izba "jest uprawniona do wyrażania opinii i dokonywania ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej" oraz "Właściwe organy administracji państwowej udzielają izbom gospodarczym informacji niezbędnych do wykonywania ich zadań statutowych". Na tej podstawie Izba ma prawo lobbować w sprawach gospodarczych istotnych dla sektora informatycznego i telekomunikacyjnego.

powrót