SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

11-12-2013 -

SIMPLE powiększa pulę Uczelnianych kontraktów

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach podjęła decyzję o konieczności wdrożenia jednolitego oprogramowania, które usprawni procesy zarządcze. Uczelnia do tego celu wybrała oprogramowanie SIMPLE.EDU zastępując dotychczas funkcjonujące oprogramowanie również w części dziekanatowej.


W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego, wyłoniono Spółkę SIMPLE do realizacji zadania, którego przedmiotem jest instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP do zarządzania placówką edukacyjną, przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, zaprojektowanie/dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb Zamawiającego, przeprowadzenie szkoleń w zakresie funkcjonalności i użytkowania rozwiązania oraz migracji danych z dotychczas wykorzystywanych systemów, które przestały już spełniać oczekiwania uczelni. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pt.: „Górnośląska WSP – Jakość i Przyszłość Regionu”.
 

SIMPLE S.A. przeprowadzi wdrożenie w następujących obszary obejmujących zarówno część dziekanatową jak i administracyjną szkoły:

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach to najlepsza niepubliczna uczelnia pedagogiczna na Śląsku z doskonałym zapleczem dydaktycznym i wykwalifikowaną, renomowaną kadrą. W murach uczelni kształcą się przyszli pedagodzy i nauczyciele oraz specjaliści do pracy edukacyjnej z uczniami o specyficznych potrzebach.

powrót