SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

03-02-2017 -

SIMPLE otrzymało 2,23 mln zł dofinansowania na rozwój technologii.

Spółka SIMPLE podpisała umowę z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu „Opracowanie technologii informatycznych wspierających optymalizację procesów produkcyjnych”. Całkowita wartość projektu wyceniana jest na 3,36 mln zł, kwota udzielonego dofinansowania wynosi do 2,23 mln zł. 
 
- Nasze centrum badań i rozwoju intensywnie pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które wzmocnią ofertę SIMPLE i pomogą naszym Klientom zwiększyć ergonomię pracy i  usprawnić organizację procesów. Dzięki pozyskanej dotacji będziemy mogli realizować te prace przy użyciu jeszcze większych środków. – podsumował Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
 
 
powrót