SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

22-04-2016 -

SIMPLE.ERP Personel z certyfikatem zgodności od jednej z największych firm doradztwa podatkowego!

SIMPLE S.A. z przyjemnością informuje, iż po szczegółowej analizie przeprowadzonej przez ekspertów spółki doradztwa podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy –Audyt Sp. z o.o., potwierdziła zgodność działania programu informatycznego SIMPLE.ERP Personel z obowiązującym prawem.

Na podstawie zrealizowanego audytu, jedna z największych i najlepszych firm doradztwa podatkowego udzieliła rekomendacji SIMPLE.ERP Personel.
„Rekomendujemy produkt SIMPLE.ERP Personel pod kątem bezpieczeństwa prawno-podatkowego, wszelkim podmiotom gospodarczym, w tym notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych. ”

Wykonana przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt analiza potwierdziła, że zastosowane w systemie informatycznym SIMPLE.ERP Personel funkcje i algorytmy obliczeniowe umożliwiają prawidłowe dokumentowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie finansowe pracowników, zleceniobiorców i innych.

Program jest nowoczesnym narzędziem do zarządzania jednym z podstawowych zasobów każdej firmy – pracownikami. Zapewnia realizację wszystkich zadań związanych z obsługą personalną oraz płacową, zawiera wszystkie możliwe opcjonalne rozwiązania przewidziane prawem, a dotyczące zatrudnienia w Polsce.

W bieżącym roku w życie wchodzi wiele ustaw, które wymagają zmian w systemach informatycznych. Wybierając system SIMPLE.ERP z rekomendacją Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski macie Państwo pewność, iż jest on na bieżąco dostosowywany do obostrzeń prawnych.

powrót