SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

15-05-2013 -

SIMPLE.EDU w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie


 


Firma SIMPLE S.A. przeprowadzi wdrożenie kompleksowej platformy SIMPLE.EDU w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, która zapewni sprawne zarządzanie wszystkimi procesami zachodzącymi w Uczelni.
 

Wdrożenie platformy SIMPLE obejmie następujące obszary:


Obszar administracyjny Uczelni

Obszar dydaktyczny Uczelni


 WEB Bazus:

Współczesny rynek stawia przed władzami Uczelni wysokie wymagania. Zmieniające się czynniki gospodarcze i ekonomiczne sprawiają, że tylko wysoka efektywność wszystkich procesów i działań biznesowych może zapewnić możliwość funkcjonowania i rozwoju Uczelni. Zastosowanie technologii informatycznych, wspierających procesy zarządzania przynosi istotne i wymierne korzyści, przyczyniające się do osiągnięcia sukcesu rynkowego Szkoły Wyższej.
Dlatego też, wdrażając systemu SIMPLE.EDU, uczelnia otrzymuje niezbędne narzędzie do kontrolowania procesów zachodzących w Uczelni. Rozwiązanie SIMPLE.EDU pozwala sprawnie gromadzić i przetwarzać informacje o studentach, umożliwiając podnoszenie jakości obsługi. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym, które są niezbędne w procesie podejmowania decyzji, pracownicy Uczelni otrzymują wiarygodne dane w chwili, gdy są potrzebne. System posiada zaawansowane rozwiązania dedykowane zarządzaniu uczelnią w aspektach obsługi studentów i dydaktyków, planowania zajęć i ich rozliczania, planowania i wykonania budżetów, kontroli kosztów na poziomie kierunków, typów i rodzajów studiów, prowadzonych projektów badawczych, grantów lub jednostek organizacyjnych.
 

SIMPLE.EDU zostało uznane za najlepszą platformę informatyczną dla Uczelni Wyższych i zostało nagrodzone DROGOWSKAZEM CYFROWEJ POLSKI w kategorii: Rozwiązania dla Uczelni.
Platforma została również nagrodzona MEDALEM EUROPEJSKIM przyznawanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club, pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli.


 

powrót