SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

18-02-2013 -

SIMPLE.EDU w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego i 6 oddziałach zamiejscowych

W dniu 01.02.2013 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, jedna z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce, podpisała Umowę  z firmą SIMPLE S.A. na dostawę oraz wdrożenie systemu SIMPLE.EDU w obszarze administracyjnym oraz dziekanatowym.


Projekt zapewni sprawną realizację prowadzonych działań w następujących obszarach:


Obszar administracyjny (ERP)


Obszar dziekanatowy (dydaktyczny)

  • Obsługa studenta
  • Obsługa procesu dydaktycznego
  • Planowanie zajęć
  • Rozliczanie studentów i pracowników dydaktycznych
  • Wirtualny dziekanat
  • Internetowa rekrutacja studentów
  • System elektronicznej legitymacji studenta i doktoranta 
     

Realizacja wdrożenia SIMPLE.EDU, pozwoli Uczelni na kompleksowe wsparcie zarządzania uczelnią w zakresie obsługi procesów dydaktycznych i administracyjnych. Platforma to rozwiązanie dedykowane zarządzaniu uczelnią w aspektach obsługi studentów i dydaktyków, planowania zajęć i ich rozliczania, planowania i wykonania budżetów, kontroli kosztów na poziomie kierunków, typów i rodzajów studiów, prowadzonych projektów badawczych, grantów lub jednostek organizacyjnych.


Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego kształci w ponad 80 specjalnościach. Jest jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się uczelni niepaństwowych w Polsce. W ciągu niespełna 20 lat funkcjonowania powstały dwa wydziały: Zarządzania i Nauk Społecznych oraz pięć Wydziałów Zamiejscowych w Chełmie, Krakowie, Elblągu, Opolu i Zabrzu. Uczelnia jest także założycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. W sumie kształci blisko 8 tysięcy studentów z kraju i z zagranicy. 


 

powrót