SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

23-05-2012 -

SIMPLE.EDU na kolejnej Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wybrała ofertę Grupy SIMPLE, która zrealizuje zadanie pt.: „Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania procesem dydaktycznym w ramach Programu Informatyzacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku ”.

Projekt przewiduje wdrożenie system dziekanatowego BAZUS, będącego elementem platformy SIMPLE.EDU w następujących obszarach:

  • Internetowa Rekrutacja Kandydatów.
  • Zintegrowany system wspomagający zarządzanie i administrowanie szkołą wyższą.
  • Wirtualny Dziekanat.
  • System Elektronicznej Legitymacji Studenta.

PWSZ we Włocławku  jest nowoczesną, kształcącą na wysokim poziomie uczelnią prowadzącą studia licencjackie i inżynierskie na siedmiu kierunkach kształcenia: filologii, w tym na filologii angielskiej i filologii germańskiej, filologii polskiej, pedagogice, zarządzaniu, administracji, stosunkach międzynarodowych i informatyce. Aktualnie we włocławskiej PWSZ studiuje 3000 studentów. Absolwenci PWSZ mogą kontynuować studia II stopnia na uczelniach akademickich.

Uczelnia zatrudnia 200 pracowników, w tym 156  naukowo-dydaktycznych. Włocławska PWSZ prowadzi wymianę międzynarodową studentów, pracowników naukowych i pracowników administracji z 27 uczelniami, zlokalizowanymi m.in. we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Czechach, Turcji, na Litwie, Łotwie i na Węgrzech.

Tylko w ciągu ostatniego roku do grona użytkowników oprogramowania oferowanego przez SIMPLE

dołączyło 6 nowych Uczelni.

powrót