SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

17-09-2018 -

SIMPLE dostarczy i wdroży zintegrowany system informatyczny dedykowany uczelni za ponad 2 mln zł

SIMPLE podpisało umowę z kolejną Uczelnią – do grona ponad 80 szkół wyższych, które wybrały rozwiązanie Spółki dołączyła właśnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. W ramach zawartego kontraktu Spółka dostarczy i wdroży zintegrowany system informatyczny zarówno w części dziekanatowej, jak i administracyjno-zarządczej o łącznej wartości przekraczającej 2 mln zł. To już kolejny kontrakt z publicznego rynku edukacyjnego pozyskany przez Spółkę w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Umowa obejmuje wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego SIMPLE.EDU w części dziekanatowej oraz administracyjno-zarządczej. Oprogramowanie zapewni pełną obsługę kluczowych dla PWSZ w Nysie procesów. Usprawni pracę Dziekanatu, obsługę studentów oraz całego zaplecza dydaktycznego, znacznie wpływając na poprawę komunikacji pomiędzy nimi. Dostarczenie odpowiednich modułów systemu SIMPLE.EDU w części administracyjnej zwiększy efektywność zarządzania Uczelnią i wesprze w podejmowaniu codziennych decyzji oraz operatywnym zarządzaniu płynnością finansową, kadrą dydaktyczną i majątkiem Szkoły.

- Rozwiązanie zaproponowane przez SIMPLE w całości spełniło nasze oczekiwania stawiane wobec nowego systemu, który ma działać w najważniejszych obszarach Uczelni. Realizacja projektu pozwoli unowocześnić i zautomatyzować internetową rekrutację oraz wszelkie procesy dydaktyczne, a także usprawni obsługę spraw studenckich. Zależało nam na tym, aby wszystkie obszary, zarówno w części dziekanatowej jak i administracyjno-zarządczej były ze sobą w pełni zintegrowane i dopasowane do specyfiki Uczelni. Zdecydowaliśmy się na wdrożenie SIMPLE.ERP ze względu na jego elastyczność oraz funkcjonalności, które pozwolą stworzyć model efektywnego zarządzania Uczelniąskomentował Zbigniew Szlempo Kanclerz.

Zawarta umowa to kolejny kontrakt podpisany przez Spółkę w 3 kwartale.

- Jest on kolejnym potwierdzeniem dopasowania oferty SIMPLE do potrzeb rynku edukacyjnego. Nasze doświadczenie i kompleksowość systemu SIMPLE.EDU sprawia, że jest on jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań przez Uczelnie powiedział Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.

Zakres umowy obejmuje również szkolenia użytkowników, wprowadzające w eksploatację systemu oraz sprawowanie opieki serwisowej nad wdrożonym oprogramowaniem. Przed Spółką proces wdrożenia SIMPLE.EDU, którego realizacja zostanie przeprowadzona przez doświadczony Zespół.

- Jestem przekonany, że profesjonalizm Ekspertów SIMPLE  sprawi, że cały proces wdrożenia zintegrowanego systemu przebiegnie zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, z którego skutecznie korzystamy komentuje Daniel Fryga, Wiceprezes Zarządu SIMPLE.

Spółka dotychczas zrealizowała ponad 80 projektów w branży edukacyjnej stając się  jednym z liderów wśród krajowych procentów zintegrowanych rozwiązań dla Uczelni.

- Liczymy na to, że w najbliższym czasie podobnych projektów będzie jeszcze więcej, tym bardziej, że toczy się wiele postępowań przetargowych w rynku edukacyjnym, dlatego jako lider wciąż trzymamy rękę na pulsie – dodał Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie to nowoczesny ośrodek edukacyjno-naukowy kształcący studentów na 12 kierunkach. Wizja uczelni obejmuje dynamiczny rozwój oferty kształcenia,  oraz  całego zaplecza dydaktyczno-naukowego. Uczelnia kładzie duży nacisk na rozwój umiejętności praktycznych  studentów, które pozwolą podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. PWSZ jest  jednostką mocno wpisującą się w tradycję regionu i stymulująca jego rozwój. Uczestniczy także w procesie kształcenia ustawicznego.

powrót