SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

23-10-2012 -

SGGW rozszerza wdrożenie SIMPLE.ERP

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, będąca jedną z największych Uczelni w kraju, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na Wykonanie usługi migracji na rozwiązanie oparte na systemie informatycznym SIMPLE.ERP PEROSNEL wybrała ofertę firmy SIMPLE.S.A .
Spółka zrealizuje prace wdrożeniowe w zakresie SIMPLE.ERP Personel, polegające na migracji danych z obecnie funkcjonującego w tym obszarze oprogramowania Simple System Zarządzanie Kadrami do wersji SIMPLE.ERP obowiązującej u Użytkownika w pozostałych obszarach.
Wdrożenie obszaru Personel marki SIMPLE zapewni Uczelni spójność i kompletność wykorzystywanego systemu oraz znacznie ułatwi realizację wszystkich działań związanych z obsługą kadrową i płacową.
System zapewnia pełną kontrolę spraw pracowniczych oraz skutecznie wspiera proces zarządzania personelem. Rozbudowany o funkcjonalność ePIT, skraca proces przygotowania rozliczeń rocznych z podatku PIT z uwzględnieniem cyfrowego podpisu wysyłki PIT na portal.

SIMPLE.ERP PERSONEL pozwala m.in. na :

  • gromadzenie informacji o danych osobowych, potrzebnych do zgłoszenia/wyrejestrowania w ZUS, do urzędu skarbowego, o zatrudnieniu w firmie (dane do umowy o pracę), poprzednie miejsca pracy, o odbytych szkoleniach, badaniach lekarskich, ocenach pracowników, konta bankowe (może być kilka) ewidencja nieobecności i czasu przepracowanego, rozliczanie dni i godzin urlopów wypoczynkowych
  • przygotowywanie i drukowanie dokumentów podatkowych dla Urzędu Skarbowego PIT-4R, PIT-8AR, PIT-IFT, PIT-11, PIT-40, PIT-12, PIT-2, PIT-8C, PIT-8S
  • roczne rozliczanie podatku dochodowego pracowników PIT-40 z przekazaniem nadpłaty/niedopłaty do listy płac

Firma SIMPLE S.A. w latach ubiegłych zrealizowała w SGGW wdrożenie systemu SIMPLE.ERP w obszarch:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie kształci ponad 23 800 studentów i zatrudniająca ponad 3000 pracowników.

SGGW to nowoczesny uniwersytet przyrodniczy, który zajmuje pierwsze miejsca w rankingach uczelni rolniczych i mieści się w pierwszej dziesiątce polskich szkół wyższych.

Dołącz do grona klintów firmy SIMPLE

powrót