SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

03-04-2017 -

Serwisy finansowe i giełdowe o perspektywach SIMPLE na rok 2017 i 2018 rok

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami wypowiedzi Prezesa Zarządu – Rafała Wnorowskiego, dotyczącymi planów i perspektyw rozwoju zarówno Spółki jak i Grupy SIMPLE, które ukazały się w serwisach ekonomicznych, poświęconych tematyce finansowo-giełdowej: 

Bankier.pl: SIMPLE liczy na dwucyfrową dynamikę wyników finansowych w '17; rozważa emisję akcji.
Grupa Simple liczy na dwucyfrową dynamikę wyników finansowych w 2017 roku na każdym poziomie rachunku zysków i strat. W ciągu dwóch lat grupa powinna podwoić przychody - poinformował na konferencji prezes spółki Rafał Wnorowski. Dodał, że zarząd rozważa emisję akcji, z której środki trafiłyby na rozwój i akwizycje. 
http://m.bankier.pl/wiadomosc/Simple-liczy-na-dwucyfrowa-dynamike-wynikow-finansowych-w-17-rozwaza-emisje-akcji-opis-7507048.html

money.pl: Simple zapowiada wzrost przychodów i rentowności w 2017 r. 
Simple powinno w 2017 r. stabilnie zwiększać przychody i rentowności ze sprzedaży usług utrzymaniowych i dosprzedaży produktów do obecnych klientów, poinformował prezes Rafał Wnorowski. Spółka chce też osiągnąć wzrost przychodów generowanych na rynku komercyjnym, przy utrzymywaniu poziomów przychodów z rynku publicznego na poziomie z lat 2013-2014. 
http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/simple-zapowiada-wzrost-przychodow-i,111,0,2285679.html

Strefa Inwestorów: SIMPLE - Nie wyklucza emisji akcji w 2017 roku w celach rozwojowych
Prezes SIMPLE na konferencji prasowej poinformował, że spółka nie wyklucza emisji akcji w 2017 roku, a pozyskany kapitał przeznaczy na rozwój działalności, zwłaszcza w zakresie przejęcia w branży. 
https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20170324/simple-nie-wyklucza-emisji-akcji-w-2017-roku-w-celach-rozwojowych

Strefa Inwestorów: SIMPLE - Podtrzymuje plan uniezależnienia działalności od zleceń sektora publicznego.
Dobre wyniki finansowe za 2016 roku spółka zawdzięcza w głównej mierze optymalizacji działalności. Spółka planuje kontynuować działania dążące do tego, aby uniezależnić się od zleceń z sektora publicznego, który odnotował silne załamanie w związku z ograniczeniem dopłat z UE. Celem na koniec 2018 jest osiągnięcie w tym roku 32 mln zł przychodu ze sprzedaży abonamentowej i dosprzedaży do obecnych klientów. 
https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20170324/simple-podtrzymuje-planu-uniezaleznienia-dzialalnosci-od-zlecen-sektora


zobacz także:

powrót