SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

16-09-2015 -

Politechnika Rzeszowska z nowoczesną platformą e-usług!

SIMPLE S.A. zakończyło prace wdrożeniowe w ramach największego w ostatnich latach przedsięwzięcia z zakresu informatyzacji uczelni wyższych w Polsce.
Projekt „ePRz - otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji" w Politechnice Rzeszowskiej obejmował wdrożenie rozwiązania udostępniającego e-usługi dla społeczeństwa informacyjnego województwa podkarpackiego. Z uwagi na profil działania i potencjał Uczelni będą to w większości usługi teleinformatyczne z zakresu e-edukacji i wirtualnej uczelni oraz inne usługi portalowe współpracujące z zintegrowanym system informatycznym nowej generacji. Platforma ePRz to kompleksowe rozwiązanie, na które składają się współpracujące z sobą moduły, zapewniające dostęp do e-usług, między innymi z zakresu: kształcenia, działalności naukowo-badawczej, współpracy z otoczeniem gospodarczym.
Projekt przyczynił się nie tylko do podniesienia sprawności i skuteczności funkcjonowania Politechniki Rzeszowskiej, ale również do większego otwarcia Uczelni na otoczenie gospodarcze i potrzeby regionu. Jego realizacja poprawi efektywność zarządzania procesem kształcenia, podniesienie jakość zarządzania procesami administracyjnymi oraz zwiększy efektywność zarządzania procesami badawczymi.

powrót