SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

27-10-2015 -

Połączenie Spółek z Grupy Kapitałowej SIMPLE

W dniu 17.10.2015 roku Zarząd firmy SIMPLE S.A., jednostki dominującej w Grupie Kapitałowej SIMPLE, poinformował o połączeniu SIMPLE Invest Sp. z o.o. oraz BAZUS Sp. z o.o., poprzez przeniesienie na spółkę Invest całego majątku lubelskiego producenta systemu dziekanatowego BAZUS.

Wskutek połączenia, zgodnie z kodeksem spółek handlowych SIMPLE Invest wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki BAZUS. Jest to informacja dla obecnych klientów i użytkowników systemu BAZUS, iż wsparcie techniczne użytkowanego oprogramowania oraz jego rozbudowa z dniem 17.10.2015 roku świadczona będzie przez SIMPLE S.A.

SIMPLE Invest to spółka powołana do uporządkowania nadzoru nad grupą kapitałową, finansowaniem akwizycji.
BAZUS Sp. z o.o. to producent oprogramowania wspomagającego zarządzanie i administrowanie pracą Uczelni. Spółka powstała w 1996 roku. Od 2011 roku należy do Grupy Kapitałowej SIMPLE.

powrót