SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

05-09-2013 -

Pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna wdraża oprogramowanie SIMPLE.ERP

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania ofertowego, do którego zaproszono dziewięć firm z branży IT, wyłoniła spółkę SIMPLE jako wykonawcę projektu pt.: Orientacja na jakość, kurs na przyszłość – wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości  współfinansowanego z ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt realizowany przez spółkę zakłada wdrożenie systemu w części administracyjnej Uczelni SIMPLE.ERP w obszarach:

Implementacja systemu SIMPLE usprawni procesy zachodzące w części administracyjnej WSL, a wdrożony system klasy Business Intelligence będzie doskonałym narzędziem umożliwiającym kontrolowanie finansów i budżetów uczelni.


Wyższa Szkoła Logistyki, to uczelnia aspirująca do rangi wiodącego w kraju ośrodka akademickiego, kształcącego wysoko wykwalifikowaną kadrę logistyczną. O poziomie kształcenia uczelni decyduje kadra naukowo-dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Grono pracowników naukowo-dydaktycznych WSL to około 140 nauczycieli akademickich. Z uczelnią współpracuje również kilkudziesięciu wykładowców szkół wyższych z całej Polski.


Nieustanny rozwój oferty dydaktycznej, możliwość zdobywania wiedzy praktycznej w wiodących firmach logistycznych oraz realizacja międzynarodowych programów w ramach współpracy z zagranicznymi uczelniami zapewnia studentom dostęp do wiedzy na najwyższym poziomie z zakresu logistyki.
 

Realizacja projektu to bardzo istotny element w strategii rozwoju uczelni. Wyższa Szkoła Logistyki systematycznie podnosi jakość kształcenia, dążąc do jak najlepszego dopasowania kompetencji absolwentów do warunków rynku pracy. Efektywne zarządzanie zasobami uczelni pozwala w pełni wykorzystać potencjał kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników administracji oraz studentów.


 


 

powrót