SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

30-03-2017 -

PARKIET: SIMPLE zapowiada solidny wzrost. Przychody spółki mają w tym roku rosnąć dwucyfrowo w porównaniu z 2016 r.

Dziennik PARKIET o wynikach spółki SIMPLE i Grupy Kapitałowej oraz o planach na najbliższe dwa lata.

- Jeszcze ambitniej wyglądają prognozy wyników na koniec 2018 r. - Pod względem przychodów w dwa lata jesteśmy w stanie urosnąć dwukrotnie (w porównaniu z 2016 r. - red.) i utrzymać marże na poziomie 10-12 proc. - zaznacza Wnorowski. Zapowiada, że udział sprzedaży abonamentowej w całkowitych przychodach grupy będzie się zwiększał, a w 2018 r. wartość tych wpływów sięgnie 32 mln zł.
W ocenie prezesa obecna wycena akcji, jeśli uwzględnić potencjał rozwoju biznesu i portfel zamówień, jest mocno niedoszacowana. Wnorowski twierdzi, że zarząd rozważa przeprowadzenie w tym roku emisji akcji i prowadzi wiele rozmów z inwestorami instytucjonalnymi. Grupa myśli o akwizycjach. W kręgu zainteresowania leżą mniejsze firmy, których produkty byłyby uzupełnieniem oferty Simple.

http://www.parkiet.com/artykul/1509338-Simple-zapowiada-solidny-wzrost.html

zobacz także:

powrót