SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

29-11-2012 -

Nowa jakość w UTP

W dniu 23.11.2012 roku firma SIMPLE S.A., w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, zawarła Umowę z Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na budowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Uczelnią w ramach realizacji projektu „Nowa jakość w UTP”.
 

Projekt przewiduje wdrożenie systemu SIMPLE.EDU w obszarach:

 • Raportowania i budżetowania (kontrolingu) – system klasy BI
 • Elektronicznego obiegu dokumentów
 • System HRM z portalem pracowniczym
 • Finansowo – księgowym
 • Kadrowo – płacowym
 • Planowania i zarządzania inwestycjami
 • Gospodarki remontowej 
 • Zarządzania nieruchomościami
 • Gospodarki magazynowej i zamówień publicznych
 • Majątku trwałego
 • Ewidencji sprzedaży
 • Obsługi toku studiów – system dziekanatowy


Dzięki rozbudowie projektu o narzędzie klasy BI, Władze Uczelni będą mogły w pełni kontrolować i zarządzać budżetami Jednostki.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest wieloprofilową uczelnią kształcącą inżynierów, jedyną w regionie integrującą nauki rolnicze i techniczne. Obecnie na siedmiu wydziałach, w jednostkach międzywydziałowych oraz w administracji zatrudnionych jest 1300 pracowników. Uczelnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranckich i podyplomowych kształci około 10 000 studentów.

Z oprogramowania autorstwa SIMPLE S.A. korzysta już ponad 50 Uczelni


 

powrót