SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

29-03-2017 -

NAJWIĘKSZE PORTALE EKONOMICZNE O POZYTYWNYCH WYNIKACH I RAPORCIE ROCZNYM SIMPLE.

Pozytywne wyniki SIMPLE za 2016 rok nie mogły zostać niezauważone przez największe portale ekonomiczne w kraju. Publikacje pojawiły się m.in. na: Money.pl, BGŻ BNP Paribas, Onet Biznes, Strefa Inwestorów, Wirtualna Polska Finanse, Forsal.pl i Stooq czy inwestycje.pl. Zachęcamy do zapoznania się z najciekawszymi cytatami:

Onet Biznes: SIMPLE zapowiada wzrost przychodów i rentowności w 2017r.
Simple powinno w 2017 r. stabilnie zwiększać przychody i rentowności ze sprzedaży usług utrzymaniowych i dosprzedaży produktów do obecnych klientów, poinformował prezes Rafał Wnorowski. Spółka chce też osiągnąć wzrost przychodów generowanych na rynku komercyjnym, przy utrzymywaniu poziomów przychodów z rynku publicznego na poziomie z lat 2013-2014. 
http://biznes.onet.pl/gielda/wiadomosci/simple-zapowiada-wzrost-przychodow-i-rentownosci-w-2017-r/h4nhzm

Strefa Inwestorów: SIMPLE zamyka 2016 rok zyskiem wobec straty rok wcześniej
Informatyczna spółka SIMPLE zakończyła 2016 rok notując ponad 3 mln zł zysku. Spółka szybko i sprawnie reagowała na wyzwania rynkowe dzięki czemu zanotowała dobre wyniki na wszystkich poziomach operacyjnych oraz osiągnęła cele przyjęte na 2016 rok. (…) Działania takie jak zrównoważenie przychodów pomiędzy poszczególnymi branżami, wprowadzenie polityki planowania kosztów, zwiększenie udziału własnych specjalistów w pracach wykonywanych do tej pory przez podwykonawców, przemodelowanie założeń biznesowych i struktur organizacyjnych Spółki, zaowocowały dobrymi wynikami.
https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20170323/simple-zamyka-2016-rok-zyskiem-wobec-straty-rok-wczesniej

money.pl: Zysk netto SIMPLE wyniósł 0,61 mln zł w 2016 r. wobec straty rok wcześniej
Obniżenie przychodów ze sprzedaży związane było z niedostateczną ilością projektów w rynku publicznym w roku 2016. Zarząd przewidując powyższą sytuację dostosował strukturę organizacyjną firmy i zachodzące w niej procesy co przyniosło pozytywne efekty w postaci pozytywnego wyniku za rok 2016 w wysokości 1,2 mln zł zysku brutto.
http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/zysk-netto-simple-wyniosl-0-61-mln-zl-w-2016,90,0,2284378.html

inwestycje.pl: SIMPLE kończy przełomowy rok na plusie
Dogłębna analiza oraz przygotowanie skonkretyzowanego planu wzmocnienia Grupy oraz bardzo szybkie wcielenie go w życie, pozwoliły nam na osiągniecie wszystkich założonych celów, w tym tych związanych z wynikami finansowymi. Grupa ustabilizowała swoją sytuację finansową i zanotowała zysk. 
http://inwestycje.pl/firma/SIMPLE-koczy-przelomowy-rok-na-plusie;299946;0.html

powrót