SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

21-05-2018 -

Money.pl o 4-krotnym wzroście zysku netto SIMPLE


"I kwartał 2018 Grupa SIMPLE zakończyła z ponad czterokrotnie wyższym zyskiem netto za okres sprawozdawczy, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Tak wyraźna poprawa wyników finansowych jest dowodem trafności i skuteczności prowadzonych działań optymalizacyjnych w szczególności tych związanych z optymalizacją procesów wdrożeniowych oraz intensyfikacją działań handlowych."
 

więcej na >> money.pl/gielda/wiadomosci/

oraz simple.com.pl/relacje-inwestorskie/raporty/

powrót