SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

04-11-2013 -

Liczba użytkowników SIMPLE.EDU systematycznie się zwiększa!

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie usprawni komunikację ze studentami oraz ułatwi proces rekrutacji z pomocą oprogramowania SIMPLE.EDU.

Projekt System wspomagający zarządzanie i administrowanie Wyższą Szkołą Integracji Europejskiej – zakup, wdrożenie i szkolenia – zakłada wdrożenie obszaru BAZUS w następujących obszarach:

Platforma SIMPLE.EDU stała się najczęściej wybieranym Informatycznym Systemem do Kompleksowego Zarządzania Uczelnią. Dzięki modułowej budowie, inwestor – szkoła wyższa może wybrać obszary, które w danej chwili są niezbędne do jej prawidłowego i sprawniejszego funkcjonowania. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej zdecydowała się na obszar dziekanatowy BAZUS - część platformy SIMPLE.EDU zapewniającą usprawnienie i kontrolę systemu kształcenia, szybki dostęp i przepływ informacji między studentami, wykładowcami oraz administracją. Implementacja rozwiązania umożliwi obniżenie kosztów funkcjonowania uczelni i zwiększenia jej konkurencyjności.


Konsultanci SIMPLE przeprowadzą wymaganą integrację z aplikacjami już funkcjonującymi w uczelni oraz usprawnią proces wdrażania pracowników w obsługę nowego systemu.
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej istnieje od 1999 roku. Jej założycielem jest Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "InBIT" - jedna z największych niemieckich instytucji edukacyjnych. Uczelnia oferuje nowoczesne warunki studiowania, program nauczania oparty na wzorcach europejskich, wiedzę z zakresu języków obcych oraz zastosowania technik informatycznych.

 


 

powrót