SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

22-01-2013 -

Kolejna znana warszawska Szkoła Wyższa rekomenduje SIMPLE S.A.

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie udzieliła referencji na wykorzystywany do zarządzania Uczelnią system SIMPLE.ERP
„(…)Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej rozpoczęła współpracę z firmą SIMPLE w 2008 roku, od realizacji umowy, której przedmiotem było dostarczenie oprogramowania do zarządzania Uczelnią, wykonanie analizy przedwdrożeniowej oraz integracji z systemami już funkcjonującymi w Szkole. Dodatkowo spółka SIMPLE zapewniła SWPS pakiet szkoleń, wprowadzających użytkowników w obsługę wdrożonego systemu SIMPLE.ERP (…)”

Ponieważ znaczeniem fundamentalnym dla Uczelni niepublicznej jest zarządzanie finansami, prócz integracji SIMPLE.ERP z systemem dziekanatowym rozszerzono wdrożenie o funkcjonalność INFO oraz Analizator Biznesowy. Wdrożone funkcjonalności w obszarze Finansowo - Księgowym dają możliwość tworzenia indywidualnych raportów oraz analiz, co w znaczny sposób ułatwia podejmowanie decyzji zarządczych.
„(…)Kontrola rozrachunków ze studentami to fundament zarządzania finansami uczelni niepublicznej. Dlatego też wdrożono system SIMPLE.ERP w pełnej funkcjonalności zarządzania finansami i kontroli kosztów. W zakresie Majątku Trwałego oprogramowanie wspiera naliczanie i rozliczanie amortyzacji środków trwałych, a także ich bieżącą inwentaryzację. Funkcja obrotu towarowego, a więc zakupów, zapewnia pełną kontrolę gospodarki magazynowej i sprzedaży. SIMPLE.ERP Personel znacznie ułatwia pracę działu personalnego. Rozliczanie wykładowców, bez względu na to, czy pracują w oparciu o umowę o pracę czy zlecenie/dzieło, naliczanie im wynagrodzeń i rejestrowanie zdarzeń kadrowych jest prostsze i szybsze.(…)”

Firma SIMPLE S.A. przeprowadziła należycie wdrożenie systemu obsługi administracyjnej Uczelni, w skład której wchodzą następujące moduły:


Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie istnieje od 1996 r. i jest jedyną uczelnią niepubliczną posiadającą uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Co roku w SWPS na wydziałach: Psychologii, Prawa i Nauk Społecznych oraz Kulturoznawstwa i Filologii a także 4 wydziałach zamiejscowych (we Wrocławiu, Sopocie, Katowicach i w Poznaniu), wykształcenie zdobywa ponad 13,5 tys.

Zapraszamy do zapoznania się z pełna treścią referencji

powrót