SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

15-01-2013 -

Kolejna Szkoła Wyższa wybrała oprogramowanie marki SIMPLE S.A.

W dniu 19.12.2012 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zawarła z firmą SIMPLE S.A. umowę, której celem jest zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie i Administrowanie Uczelnią.


Realizowany projekt przewiduje wdrożenie platformy SIMPLE.EDU w następujących obszarach:

W obszarze administracyjnym:


W obszarze obsługi procesu dydaktycznego :

 • Obsługa studenta przez dziekanat
 • Wirtualny dziekanat
 • Rekrutacja online
 • Komunikacja ze studentami (SMS/e-mail)
 • Elektroniczna legitymacja studencka
 • Plany studiów
 • Obciążenia dydaktyczne
 • Plan zajęć
 • Rozliczanie dydaktyki
 • Obsługa stypendiów
 • Akademiki

Przedmiot zamówienia obejmuje również instalację i konfigurację systemu, import danych archiwalnych, szkolenia wprowadzające dla użytkowników w zakresie eksploatacji systemu oraz sprawowanie opieki serwisowej nad wdrożonym oprogramowaniem.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie istnieje od 2001 r. Obecnie w PWSZ w Ciechanowie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studiuje ok. 1800 osób. Do tej pory mury szkoły opuściło ponad 2200 absolwentów. Uczelnia oferuje możliwość kształcenia na dziewięciu kierunkach: ekonomia, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria środowiska, kulturoznawstwo, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, rolnictwo oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Ponadto PWSZ w Ciechanowie posiada w programie ustawicznego kształcenia, ofertę 9 studiów podyplomowych.

Do grona klientów SIMPLE S.A. dołączyły kolejne Szkoły Wyższe


 

powrót