SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

11-09-2013 -

Jedna z największych wrocławskich uczelni wybrała oprogramowanie SIMPLE


 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to kolejna perełka w tegorocznym dorobku uczelnianym SIMPLE S.A.


Ogłoszone przez Uczelnię postępowanie przetargowe na realizację projektu Wykonanie dzieła w postaci dostawy licencji, zaprojektowania konfiguracji, wykonania, uruchomienia i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyłoniło ofertę firmy SIMPLE z autorskim oprogramowaniem dedykowanym Uczelniom Wyższym – SIMPLE.EDU.
 

Zarządzanie tak dużą organizacją, pod względem zatrudnienia jak i majątku, jaką jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wymaga odpowiednich narzędzi, przy pomocy których Władze placówki będą mogły podejmować trafne decyzje zarządcze. Dlatego też, wdrożenie systemu SIMPLE.EDU obejmie następujące obszary:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to liczący się ośrodek badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, jak również jedna z największych szkół ekonomicznych w kraju. Odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.
Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna uczelni jest prowadzona przez ponad 800 osobową kadrę na czterech wydziałach: Nauk Ekonomicznych, Inżynieryjno-Ekonomicznym, Zarządzania, Informatyki i Finansów, Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. W murach szkoły kształci się ponad 17 000 studentów, w ramach 9 kierunków.
 

Wartość kontraktu to prawie 4 000 000,00 złotych.

powrót