SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

27-04-2012 -

Jeden z największych Uniwersytetów w Polsce wybrał SIMPLE.EDU

W dniu 23.04.2012 odbyło się uroczyste podpisanie umowy obejmującej wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP na Uniwersytecie Łódzkim.

„W związku z wprowadzoną na Uniwersytecie Łódzkim decentralizacją i koniecznością uzyskiwania danych finansowo-księgowych w czasie rzeczywistym (w celu właściwego zarządzania finansami uczelni), władze UŁ podjęły decyzję o przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy, który wdroży i utrzyma specjalistyczny system informatyczny. W wyniku tego przetargu wyłoniono wykonawcę, którym jest firma SIMPLE S.A.”

Projekt przewiduje wdrożenie systemu SIMPLE.EDU w następujących obszarach:

  • Finanse i Księgowość wraz z rozrachunkami,
  • Majątek Trwały,
  • Rachunkowość Zarządcza,
  • Zarządzanie Projektami,
  • Zarządzanie Procesami Wspierającymi,
  • Elektroniczny Obieg Dokumentów.

Wzbogacenie wdrożenia o rozbudowane narzędzie klasy BI umożliwi planowanie oraz kontrolę budżetów jednostki zapewniając efektywną alokację środków Uczelni. System ma funkcjonować od 1 stycznia 2013 r.

Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku, w chwili obecnej jest jednym z największych polskich uniwersytetów, kształcącym ponad 43 tyś. studentów. Nauczanie na UŁ odbywa się na 37 kierunkach studiów i 134 specjalnościach na 12 wydziałach. Uniwersytet prowadzi również studia doktoranckie i ponad 90 studiów podyplomowych, w tym studia typu MBA oraz finansowane przez EFS.  Uczelnia posiada kadrę liczącą prawie 4 000 pracowników, w tym 2.355 nauczycieli akademickich (222 profesorów tytularnych).

W 2010 r. UŁ uzyskał tytuł Uczelni Roku w plebiscycie Studenckiego Forum Business Centre Club. Uniwersytet Łódzki znany jest również poza granicami kraju, dzięki współpracy z Placówkami Zagranicznymi oraz udziałowi w międzynarodowych projektach badawczych m.in.: Jean Monnet, SOCRATES/ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, CAMPUS EUROPAE, Program Uniwersytetu Bałtyckiego. Uczelnia jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych: European University Association EUA, Alliance of Universities for Democracy (AUDEM), INTER-University Dubrovnik, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Association of European Schools of Planning (AESOP), COPERNICUS-CAMPUS University Alliance for Sustainability.

W chwili obecnej z oprogramowania firmy SIMPLE S.A. korzysta ponad 40 polskich uczelni wyższych.

    

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją wydarzenia

powrót