SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

28-05-2015 -

INWESTOR TV o rekordowych wynikach rocznych Grupy SIMPLE!

Zarząd firmy SIMPLE S.A. po raz kolejny uczestniczył w sesji pytań i odpowiedzi dla Inwestor TV, tym razem przedmiotem rozmów były rekordowe Wyniki Finansowe zarówno Spółki jak i Grupy za 2014 rok.

Prezes Zarządu Przemysław Gnitecki w rozmowie z redaktorem omawiał istotne dla akcjonariuszy Spółki zdarzenia mające wpływ na wyniki, kondycje finansową oraz kurs akcji.

„Grupa Kapitałowa SIMPLE osiągnęła w roku 2014 rekordowe wyniki finansowe. Są to znaczące wzrosty względem roku 2013. Przede wszystkim wzrosły przychody Spółki do 57 mln zł co jest wzrostem skokowym, to jest wzrost ponad 50%. Co w naszej branży zdarza się rzadko. Nam się udało. Wynika to przede wszystkim z bardzo intensywnej pracy w latach poprzednich. Zbudowanie odpowiedniego portfela zamówień, wypozycjonowanie produktów, uzupełnienie oferty i wytworzenie odpowiednich elementów oprogramowania, jak również akwizycja. Przychody, które osiągnęliśmy były dla nas bardzo ważne dlatego że przede wszystkim za tymi przychodami stoi pozyskanie wielu sporej wielkości klientów, z którymi będziemy współpracować przez wiele najbliższych lat.
Jesteśmy zadowoleni z osiągniętego 45% wzrostu. Jest to spory wzrost. Oczywiście będziemy pracować nad tym aby tempo i dynamikę wzrostu utrzymać.” 

Prezes SIMPLE omówił produkty i obszary systemu SIMPLE.ERP jaskie Spółka wprowadziła w minionym rynku do oferty. Co znacząco umocniło pozycję firmy zarówno na rynku opieki medycznej jak i komercyjnym.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym materiałem video.

powrót