SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

08-12-2017 -

Eksperckie Piątki: Wszystko co musisz wiedzieć, aby przygotować się do split payment

Split payment – czyli mechanizm dzielonej płatności, prawdopodobnie zacznie obowiązywać od lipca 2018 roku. Do dziś nie zostały zakończone prace legislacyjne i ostateczny termin nie jest znany. Ekspert SIMPLE oraz Product Manager obszaru Finansowo-Księgowego – Waldemar Tatarewicz radzi jak przygotować swoją organizację do czekających nas zmian w obsłudze płatności VAT.

Jak ma działać mechanizm dzielonej płatności?

Mimo, że podatnicy korzystający z dzielonej płatności nadal będą dokonywać tylko jednego przelewu, środki automatycznie trafiać będą na 2 rachunki bankowe, w tym jeden dedykowany wyłącznie dla kwoty VAT.

Przy wykonywaniu przelewu konieczne będzie uwzględnienie:

  • kwoty brutto
  • kwoty VAT
  • symbolu faktury
  • numeru identyfikatora Dostawcy (NIP, REGON)

Najważniejszym założeniem split payment jest oczywiście rozbicie wpływów z płatności za towary i usługi na odrębne konta. Wartość netto trafiać będzie jak dotychczas na tradycyjne konto bankowe dostawcy. Natomiast pozostała kwota odpowiadająca wartości podatku od towarów i usług automatycznie spływać będzie na specjalne konto dostawcy - na rachunek VAT. Rozksięgowaniem zapłaty będzie zajmować się bank, po dokonaniu przelewu bank uzna tradycyjny rachunek bankowy kwotą netto i rachunek VAT kwotą podatku.

Wyjątek może tu stanowić przelew dla krajowego odbiorcy za fakturę, gdzie wartość netto jest w walucie obcej, a wartość VAT w złotówkach. Dla wszystkich tradycyjnych kont bankowych posiadanych w jednym banku zostanie utworzony stowarzyszony rachunek VAT. Otworzenie tradycyjnego konta bankowego wiązało się będzie jednocześnie z otworzeniem dla niego rachunku VAT.


Co się dzieje ze środkami zgromadzonymi na rachunku VAT?

Środki automatycznie zgromadzone na tym rachunku, będą mogły być wykorzystywane jedynie w celu regulowania własnych zobowiązań VAT względem kontrahentów czy Urzędu Skarbowego. Mimo, że środki zgromadzone na rachunku VAT są cały czas własnością podatnika, będzie on miał ograniczone możliwości dysponowania nimi. Swobodne korzystanie wymagać będzie złożenia wniosku oraz uzyskania zgody Naczelnika Urzędu Skarbowego, który będzie miał 60 dni na rozpatrzenie i wyrażenie zgody.


Kogo będzie obowiązywać?

Split payment ma być rozwiązaniem dobrowolnym. Mechanizm dzielonej płatności będzie miał zastosowanie tylko pomiędzy przedsiębiorcami i tylko w odniesieniu do faktur z wykazaną kwotą VAT.

Według zapowiedzi podatnicy stosujący split payment będą mogli liczyć na wiele korzyści, m.in.:

  • Będzie można obniżyć kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku o kwotę wyliczoną według zadanego wzoru,  jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego nastąpi w terminie wcześniejszym niż wymagany termin zapłaty podatku.
  • Zostanie skrócony termin zwrotu VAT z Urzędu Skarbowego.
  • Podatnik stosujący mechanizm dzielonej płatności zostanie wyłączony z odpowiedzialności solidarnej za nierozliczony przez dostawcę towarów lub usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług do wysokości kwoty odpowiadającej wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT.
  • Nie będą miały zastosowania przepisy art. 105a ust. 1, art. 112b ust. 1 pkt 1, art. 112b ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c do wysokości kwoty podatku odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury zapłaconej z zastosowaniem mechanizmu dzielonej płatności.
  • Nie będzie stosowany przepis art. 56b Ordynacji Podatkowej do zaległości powstałej za okres rozliczeniowy, za złożoną deklarację z wykazaną kwotą podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika z otrzymanych faktur, zapłaconych z zastosowaniem mechanizmu dzielonej płatności.


Jak przygotować się do split payment?

Jako Ekspert z obszaru Finansowo-Księgowego mogę Państwa zapewnić, że nasz Zespół na bieżąco śledzi prace nad rządowym projektem ustawy, a także konsultuje z bankami wytyczne dotyczące nowych standardów obsługi transmisji podzielonych przelewów i wyciągów. Przystosowanie do zmian odbędzie się terminowo i w pełnym ich zakresie dzięki posiadanym kompetencjom oraz możliwościom technologicznym SIMPLE S.A. Obejmie to obsługę dedykowanego przelewu zarówno wpłat jak i wypłat z rachunku Klienta oraz przelewu do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT. Umożliwi prowadzenie analizy płatności w wartościach brutto, netto i VAT.

W drugim kwartale 2018 roku przedstawimy Państwu plany dedykowanych usług w zakresie konsultacji z obsługi dzielonej płatności w SIMPLE.ERP
 

- Waldemar Tatarewicz, Product Manager
obszaru Finansowo-Księgowego w SIMPLE S.A.


 

Chcesz wiedzieć pierwszy - bądź na bieżąco
i zapisz się do newslettera >>

powrót