SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

13-04-2018 -

Eksperckie Piątki: Przygotuj Uczelnie na wymogi ORPPD – masz czas tylko do końca 2018 roku.

Radosław Nankiewicz

Zgodnie z nowelizacją ustawy począwszy od roku akademickiego 2018/2019 Uczelnie są zobligowane do obsługi prac dyplomowych w ramach Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Dodatkowo 31 grudnia upływa termin przekazania archiwalnych materiałów obronionych od 2009 roku. W praktyce wymusza to na Uczelniach konieczność zdeponowania każdej pracy dyplomowej wraz z wymaganym opisem w ramach udostępnionego systemu POLON.

Jak przygotować Uczelnie do wymogów ORPPD w wyznaczonym terminie i zautomatyzować proces przekazywania niezbędnych danych? O tym w dzisiejszym materiale Radosława Nankiewicza Eksperta Grupy Kapitałowej SIMPLE z dziedziny Zintegrowanych Systemów Informatycznych dla Szkół Wyższych.

W świetle nowych przepisów, po zdaniu egzaminu dyplomowego, Uczelnia ma obowiązek niezwłocznego przekazywania pisemnych prac dyplomowych wraz z wymaganym opisem do ogólnopolskiego repozytorium. Generuje to dodatkowy zakres prac, wynikający z konieczności obsługi aplikacji dostarczonej przez portal POLON. Jednocześnie w ramach ustawy stawiany jest kolejny wymóg wprowadzenia przez Rektorów do 31 grudnia 2018 roku prac obronionych w terminie 01.10.2009 - 30.09.2014. Zdeponowanie prac archiwalnych będzie wymagało zebrania i dodatkowego wprowadzenia zestawu danych przez portal.

Jak więc przygotować się do nowych przepisów i zdążyć z wprowadzeniem archiwalnych prac do końca roku?

Oczywiście najlepszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem dla Uczelni jest wykorzystanie właściwego narzędzia, dostępnego z poziomu systemu dziakanatowego, umożliwiającego przeprowadzenie uproszczonej procedury wprowadzenia materiału pracy dyplomowej wraz z jej niezbędnym opisem. Na rynku dostępne są również bardziej rozbudowane systemy, dzięki którym możliwe jest przeprowadzenie pełnego procesu obsługi dyplomowania, włącznie z wewnętrznym repozytorium Uczelni, zapewniającym procedowanie pracy pomiędzy autorem, promotorem, recenzentem, a dziekanatem - przy możliwym udziale systemu antyplagiatowego. Obie ścieżki dają możliwość przygotowania materiałów pracy dyplomowej w zakresie niezbędnym do przekazania w ramach wymagań repozytorium. Dzięki czemu praca może zostać przesłana bezpośrednio po obronie z wykorzystaniem informatycznych narzędzi integrujących z systemem POLON.

A co z przeniesieniem prac archiwalnych? Nowoczesne systemy dziekanatowe umożliwiają również masowy eksport archiwalnych materiałów. Dzięki czemu przeniesienie materiałów prac dyplomowych wymaga wyłącznie ich przygotowania i zaczytania do systemu. W ciągu kilku minut system zaczyta wskazany materiał, zweryfikuje poprawność opisu i w formie masowej dokona eksportu do systemu POLON. Mechanizm zaczytania jest w pełni konfigurowalny i może być elastycznie dostosowany do wymagań środowiskowych Uczelni. Wymienione rozwiązanie może być oczywiście zastosowane do dowolnych dat obron, tym samym jeżeli istnieje konieczność przesłania masowo prac obronionych po roku 2014 również można skorzystać z przygotowanej funkcji.

Dodatkowo należy nadmienić, iż każda forma eksportu materiałów do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych POLON udostępnia pełną prezentację (zbiorczą, jak też indywidualną) stanu dokumentów, dając użytkownikowi pełny wgląd w stan eksportu pracy.

Wszystkich Klientów, zainteresowanych systemami zapewniającymi spełnienie wymogów ORPPD, zachęcamy do kontaktu oraz rezerwowania terminów konsultacji z naszymi Specjalistami.

- Radosław Nankiewicz Ekspert Grupy Kapitałowej SIMPLE z dziedziny Zintegrowanych Systemów Informatycznych dla Uczelni.


 

Chcesz wiedzieć pierwszy - bądź na bieżąco
i zapisz się do newslettera >>

 

 


powrót