SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

14-12-2018 -

Eksperckie Piątki: Mikropłatności w rozliczeniach finansowych studenta.

Obsługa procesu rekrutacyjnego i  przebiegu studiów jest ściśle związana z obsługą finansową kandydatów i studentów. Zarówno dla kandydata jak i  dla studenta,  uczelnia generuje zestaw naliczeń, które powinny zostać opłacone we wskazanej kwocie i terminie.

Jak usprawnić proces rozliczeń finansowych?

Zapraszamy do dzisiejszego materiału Radosława Nankiewicza, Eksperta Grupy Kapitałowej SIMPLE z dziedziny Zintegrowanych Systemów Informatycznych dla Szkół Wyższych.

Mikropłatności czy płatności elektroniczne  stanowią obecnie powszechną formę przekazania opłaty za zakupiony towar lub usługę. Z pewnością każdy z Nas spotkał się z takim rozwiązaniem robiąc np. zakupy w Internecie.  Patrząc z perspektywy Uczelni ta usługa daje szereg dodatkowych korzyści na które należy zwrócić uwagę.

W ramach Kodeksu Postępowania Administracyjnego bardzo istotną cechą jest jednoznaczne wskazanie opłacanej pozycji. W przypadku wielu obciążeń na koncie studenta funkcja obsługi mikropłatności pozwala na precyzyjne wskazanie pozycji do opłaty. Unikamy w ten sposób zbiorowych wpłat z niejednoznacznym opisem.

Należy również pamiętać o bieżącej wymianie informacji odnośnie stanu opłaconych pozycji finansowych. Przy użyciu mikropłatności zarówno student jak i Uczelnia otrzymują na bieżąco informację o zrealizowaniu płatności i właściwym jej rozliczeniu. Obsługa rozliczeń studenta nie wymaga już parowania pozycji finansowych, a student otrzymuje informację o bieżącym stanie finansowym swojego konta.

Takie rozwiązanie pozwala na sprawniejsze prowadzenie rozliczeń finansowych ze studentami, co przełoży się korzystnie na gospodarkę finansową Uczelni. Automatyzacja sprawi, że zarówno dla studenta jak i pracowników dziekanatu wszystkie kwestie związane z płatnościami będą przejrzyste i proste w obsłudze.

W ramach współpracy z serwisem obsługującym mikropłatności dobrą praktyką jest utrzymywanie przez dostawcę tej usługi rachunków w wielu bankach,  co daje kolejną korzyść w postaci szybkiego zaksięgowania wpłaty na rachunku uczelni w ramach tzw. przelewu wewnętrznego.

Wszystkie uczelnie zainteresowane uruchomieniem funkcji mikropłatności, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami oraz do sprawdzenia możliwości oprogramowania SIMPLE.EDU podczas prezentacji.

- Radosław Nankiewicz,  Ekspert Grupy Kapitałowej SIMPLE z dziedziny Zintegrowanych Systemów Informatycznych dla Uczelni.

Chcesz wiedzieć pierwszy - bądź na bieżąco
i zapisz się do newslettera >>

 

 powrót