SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

16-11-2018 -

Eksperckie Piątki: Dziennik Wykładowcy – narzędzie do dokumentowania procesu dydaktycznego

Konieczność dokumentowania wielu aspektów jakości kształcenia stawia przed Uczelniami problem gromadzenia i dalszego przetwarzania materiałów oraz dokumentów także z zakresu dokumentacji prowadzonych zajęć dydaktycznych. Skuteczne prowadzenie dziennika wykładowcy nie jest możliwe bez wykorzystania i wsparcia odpowiedniego narzędzia informatycznego.

Czy wymusza to zatem na Uczelniach zakup dodatkowych i odrębnych systemów? Jak wspomóc realizację procesu dydaktycznego oraz dokumentowanie jakości kształcenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów? O tym w dzisiejszym materiale Radosława Nankiewicza - Eksperta Grupy Kapitałowej SIMPLE z dziedziny Zintegrowanych Systemów Informatycznych dla Uczelni.

Oczywiście najlepszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem dla każdej Uczelni jest wykorzystanie właściwego narzędzia, dostępnego z poziomu systemu dziekanatowego, umożliwiającego prowadzenie rejestru obecności, ocen cząstkowych, wewnętrznej ewidencji tematów poszczególnych zajęć oraz wspomagającego gromadzenie dokumentacji jakości kształcenia. Dziennik Wykładowcy, będący wbudowanym obszarem systemu dziekanatowego, to narzędzie bardzo użyteczne w codziennej pracy nauczyciela akademickiego. Korzystanie z niego umożliwia prowadzenie ewidencji obecności studentów na zajęciach, ocenianie bieżących postępów w trakcie realizacji przedmiotu oraz prowadzenie rejestru poszczególnych zajęć. To bardzo przydatne funkcje, które pozwalają sprawniej prowadzić prace dydaktyczne, zapewniają przedłożenie wymaganej dokumentacji dla Uczelni oraz wsparcie w ocenie jakości kształcenia.

Dzięki funkcjonalności Dziennik Wykładowcy, nauczyciel akademicki oraz Uczelnia mogą bardziej szczegółowego dokumentować proces dydaktyczny. Dodatkowo system umożliwia szybką oraz sprawną komunikację pomiędzy studentami i pracownikami dydaktycznymi prowadzącymi zajęcia. Student na swoim profilu w Wirtualnej Uczelni widzi wystawione oceny cząstkowe oraz rejestr swoich obecności na zajęciach. Tym samym na bieżąco jest informowany o postępach oraz może przewidywać wynik oceny końcowej.

Grupa Kapitałowa SIMPLE oferuje nowoczesny system kompleksowo zaspakajający potrzeby Uczelni i umożliwiający sprawną komunikację pomiędzy Studentami i Wykładowcami. Wszystkich Klientów zainteresowanych rozbudową systemu dziekanatowego zachęcamy do kontaktu oraz rezerwowania terminów konsultacji z naszymi Specjalistami.

- Radosław Nankiewicz Ekspert Grupy Kapitałowej SIMPLE z dziedziny Zintegrowanych Systemów Informatycznych dla Uczelni.


 

Chcesz wiedzieć pierwszy - bądź na bieżąco
i zapisz się do newslettera >>

 

 


powrót