SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

09-02-2018 -

Eksperckie Piątki: Czy wiesz, że w prosty sposób możesz poprawić płynność finansową jednostki?

Szpitale, Uczelnie, Instytuty Medycyny Pracy i inne jednostki świadczące usługi lecznicze oraz edukacyjno-szkoleniowe są zwolnione z podatku VAT w zakresie prowadzonej działalności. Oznacza to jednocześnie, że nie mogą odliczać podatku VAT naliczonego. Ale czy zawsze?

W dzisiejszym materiale Marek Walentynowicz – Ekspert oraz Architekt Rozwiązań Biznesowych w SIMPLE S.A przedstawi kilka przykładów, których zastosowanie pozwoli na znaczne oszczędności oraz poprawę płynności finansowej jednostki.

Nie zawsze musimy traktować podatek VAT naliczony w pełnej wysokości jako koszt. W szczególności w przypadku zakupów magazynowych może wystąpić sytuacja, kiedy zakup dotyczy działalności, dla której podatek VAT naliczony możemy odliczać zgodnie ze wskaźnikiem lub prewskaźnikiem VAT. W takim przypadku wartość produktów przyjętych na magazyn możemy ewidencjonować w cenie zakupu, obejmującej wartość NETTO i część podatku VAT naliczonego, której nie możemy odliczyć.
Może również wystąpić sytuacja, w której magazynowany przez dłuższy okres produkt  zaewidencjonowany w cenie brutto, zmienia przeznaczenie w momencie rozchodu magazynowego. W związku z tym możemy odliczyć część lub całość nieodliczonego wcześniej podatku VAT. Chodzi dla przykładu o magazynowane produkty, dla których nie wystąpiło odliczenie podatku VAT, a które zostaną zużyte do realizacji projektu badawczego umożliwiającego takie odliczenie.
Także w przypadku odsprzedaży np. materiałów zbędnych, występuje możliwość odliczenia podatku VAT.

Odliczenie podatku VAT zawsze poprawia płynność finansową jednostki. Jak przedstawia się to w liczbach? Np. w przypadku odliczenia pełnej wysokości podatku VAT dla zakupów miesięcznych w kwocie netto 20 000 zł osiągamy roczną oszczędność i poprawę płynności finansowej w kwocie 55 200 zł.
Jednocześnie musimy zwrócić uwagę, że nieodliczenie podatku VAT, w przypadku zaistnienia takiej możliwości powoduje, że kwota nieodliczonego podatku VAT nie stanowi kosztów uzyskania przychodu.

Wszystkich Klientów zainteresowanych konsultacjami, w zakresie możliwości odliczenia VAT oraz innych sposobów poprawy płynności finansowej, zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami oraz skorzystania z dedykowanych pakietów szkoleń w tym zakresie.


–  Marek Walentynowicz, Architekt Rozwiązań Biznesowych w SIMPLE S.A.


 

powrót