SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

02-03-2018 -

Eksperckie Piątki: Czy wiesz jaki jest właściwy kurs waluty przy imporcie usług?

Przy przeliczaniu walutowych faktur zakupowych na PLN, jako moment powstania obowiązku podatkowego przyjmuje się datę wystawienia faktury. W związku z tym, właściwym kursem walutowym do takiego przeliczenia jest średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.  Ale czy artykuł 31a ustęp 2 Ustawy o VAT ma zastosowanie w przypadku importu usług?

W dzisiejszym materiale Marek Walentynowicz – Ekspert oraz Architekt Rozwiązań Biznesowych w SIMPLE S.A.  przedstawi odstępstwo od wyżej wymienionej reguły.

W przypadku transakcji importu usług, musimy zaewidencjonować i przeliczyć transakcję walutową według właściwego kursu. SIMPLE.ERP umożliwia pełną obsługę transakcji walutowych, zarówno ewidencję jak i rozliczenie według wybranego kursu. Wszystkie transakcje walutowe ewidencjonowane są w walucie bazowej (obecnie PLN), jak i w walucie danej transakcji. System automatycznie wylicza różnice kursowe i dekretuje zgodnie z ustalonymi szablonami. Dla potrzeb rozliczenia transakcji walutowych możemy skonfigurować tabele kursowe oraz importować kursy walut.

Po uzyskaniu dostępu SIMPLE.ERP do kursu walut pozostaje problem wyboru kursu właściwego dla transakcji importu usług. W tym przypadku orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylające odmienny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ostatecznie zdefiniowało zasadę wyboru kursu walutowego przy transakcji importu usług. W przypadku importu usług moment obowiązku podatkowego powstaje z dniem wykonania usługi, a nie w momencie wystawienia faktury przez dostawcę usługi. W związku z tym kursem  właściwym dla transakcji importu usług jest kurs średni NBP danej waluty obcej z dnia poprzedzającego dzień wykonania usługi lub kurs z dnia poprzedzającego wpłatę zaliczki.

Wszystkich Klientów zainteresowanych konsultacjami, w zakresie obsługi transakcji walutowych przez SIMPLE.ERP, zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami oraz skorzystania z dedykowanych pakietów szkoleń w tym zakresie.

–  Marek Walentynowicz, Architekt Rozwiązań Biznesowych w SIMPLE S.A.
 

 

Chcesz wiedzieć pierwszy - bądź na bieżąco
i zapisz się do newslettera >>

 

 powrót