SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

26-01-2018 -

EKSPERCKIE PIĄTKI: Bezpieczeństwo przesyłania elektronicznych deklaracji podatkowych

Dostarczanie podpisanych elektronicznie formularzy podatkowych na portal eDeklaracje Ministerstwa Finansów jest wymogiem formalnym od ponad dwóch lat, jednak co roku wiele firm napotyka problemy związane z samodzielną konfiguracją i utrzymaniem środowiska służącego właściwemu przesyłaniu deklaracji oraz odbiorowi Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

Jarosław Sokalski – Ekspert SIMPLE oraz Product Manager obszaru Zarządzanie Personelem przygotował zestawienie kluczowych aspektów wpływających na bezpieczeństwo elektronicznego przesyłania formularzy podatkowych.

Przy zastosowaniu dedykowanych obszarów systemów klasy ERP bezpieczeństwo operacji zapewnia szyfrowany protokół transmisji, wymiana danych przez web service oraz oczywiście aktualny kwalifikowany certyfikat, służący do podpisywania komunikatów. Należy również pamiętać, że tego typu moduły umożliwiają przekazywanie danych z pominięciem składowania plików na dysku, co eliminuje możliwość ich przechwycenia i podejrzenia zawartości. Jednak co roku wiele firm, mimo wykorzystywania zintegrowanych systemów informatycznych, ma trudności z samodzielną konfiguracją i utrzymaniem środowiska. Z czego to wynika?

Różnorodność oprogramowania kryptograficznego

Bezpośredni wpływ na taką sytuację ma różnorodność dostępnych na rynku rozwiązań kryptograficznych i dedykowanego dla nich oprogramowania - bibliotek szyfrujących. Wiele z nich bywa instalowanych w złych środowiskach np. biblioteki 32-bitowe na systemach 64-bitowych. Zdarza się też niestety, że oprogramowanie nie ma dostępnej odpowiedniej dokumentacji czy wsparcia technicznego.

Aktualny certyfikat

Kolejnym problemem, z którym można się spotykać, są próby jednoczesnego używania wielu kart i zawartych na nich certyfikatów, często już nieaktywnych.

Właściwe ustawienia sieci

Przesyłanie danych na portal eDeklaracje wymaga dostępu do Internetu i wykorzystuje specyficzne ustawienia sieci. W tym przypadku często występuje blokowanie portów transmisji danych, nakładanych według wewnętrznych polityk bezpieczeństwa danej firmy.

Zmienność parametrów bramek MF

Warto także nadmienić, że średnio co rok dokonywane są zmiany w samym sposobie przyjmowania danych przez portal Ministerstwa Finansów. Zmieniane są formaty wysyłanych danych, a także fizyczne parametry bramek.

Oczywiście wszystkie te trudności można sprawnie zniwelować przy zastosowaniu odpowiedniego rozwiązania. Czasem wystarczającym wyjściem może okazać się aktualizacja systemu do najnowszej dostępnej wersji. W innych przypadkach oferujemy wsparcie w odpowiedniej konfiguracji. Nasz zespół na bieżąco śledzi również kierunki wszelkich prac legislacyjnych, wpływających na zmiany w oprogramowaniu i zasady jego działania, czego wynikiem są udostępniane Klientom odpowiednie aktualizacje. SIMPLE.ERP posiada również możliwość przełączenia w dowolnym momencie wysyłania danych ma testową bramkę eDeklaracji, co pozwala przeprowadzić testy w fizycznym środowisku i przekonać się o prawidłowości konfiguracji wszystkich mechanizmów.


W czym jeszcze możemy pomóc?

Wysyłanie danych na portal eDeklaracje nie jest jedyną funkcją przekazywania PITów, udostępnianą w ramach systemu SIMPLE.ERP. Możemy również dystrybuować je elektronicznie do pracowników, dzięki standardowej opcji wysłania e-mailem szyfrowanych formularzy PIT.

Kolejna możliwość to generowanie plików PDF i ich import do systemu dystrybucji dokumentów Klienta, np. wewnętrznych portali pracowniczych. Posiadamy też własne portale, w których pracownik może zalogować się i odbierać nie tylko PITy, ale również dokumenty typu RMUA, paski, kartoteka wynagrodzeń, może też przeglądać swoje dane kadrowe. Wdrożenie takich rozwiązań pozwala na sprawne i szybkie przekazywanie dokumentów pracownikowi oraz dzięki elektronicznym potwierdzeniom - kontrolę ich odbioru. Zyskujemy minimalizację wydruków papierowych i wysyłania ich jako korespondencji klasycznej.

Wszystkich Klientów zainteresowanych wprowadzeniem takich funkcjonalności lub chcących uniknąć trudności z samodzielnym zachowaniem bezpieczeństwa przesyłanych deklaracji podatkowych, zachęcamy do kontaktu i konsultacji z naszymi specjalistami.

–  Jarosław Sokalski, Product Manager obszaru Zarządzanie Personelem w SIMPLE S.A.


 

powrót