SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

15-12-2016 -

Czy wiesz jakie udogodnienia niesie ze sobą nowy moduł SIMPLE.ERP Rozliczenia Międzyokresowe?

Obszar funkcjonalny Rozliczenia Międzyokresowe to nowe narzędzie wbudowane w system SIMPLE.ERP, umożliwiające obsługę i kontrolę rozliczeń międzyokresowych, poprawne rozliczenie, kontrolę leasingów oraz naliczeń podatku od gruntów i nieruchomości.

Zapomnij o ręcznym dekretowaniu i pilnowaniu terminów
przelewów związanych z podatkiem dochodowym
– oszczędź czas dzięki SIMPLE.ERP!

Teraz dzięki wykorzystaniu funkcjonalności oferowanej przez SIMPLE, w prosty sposób wygenerujesz karty RM z odpowiednich dokumentów. Szybko uzyskasz dokładną informację o przyszłych kosztach i przychodach do sprawozdań finansowych, czy badania przepływów pieniężnych (cash flow) oraz obsługi MSR. System zadba o automatyczne rozliczenie przychodów i kosztów w czasie, łącznie z poprawną dekretacją i rozbiciem na poszczególne ośrodki.

Ponadto dzięki nowemu obszarowi zyskasz kontrolę i rozliczenie umów leasingu w podziale na raty z możliwością rozbicia rat na składowe i ich dekretacje oraz prawidłową kwalifikację kosztów (kapitał, odsetki, inne opłaty leasingowe).

SIMPLE.ERP Rozliczenia Międzyokresowe to także kontrola naliczenia podatku od gruntów i nieruchomości, z uwzględnieniem poszczególnych gmin i cenników, z poprawną dekretacją oraz automatycznym generowaniem przelewów na raty podatku dla poszczególnych gmin.

Nie zwlekaj, napisz do nas i poznaj ofertę
na nowy moduł SIMPLE.ERP

powrót