SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

03-01-2017 -

Czy jesteś gotowy na przekazanie ewidencji VAT za styczeń 2017 w strukturze JPK?

To już ostatnia szansa dla średnich i małych podmiotów na przygotowanie się do przepisów obligujących do comiesięcznego przekazywania od 1 stycznia 2017 roku ewidencji VAT w strukturze pliku JPK.

Zarówno przedsiębiorcy, jak i instytucje budżetowe (np. szpitale, uczelnie czy instytuty) muszą być wyposażeni w nową funkcjonalność, umożliwiającą prawidłowe, comiesięczne przekazywanie ewidencji VAT w strukturze Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

System SIMPLE zapewnia przekazywanie ewidencji VAT bez potrzeby korzystania ze strony urzędu. Pliki po przygotowaniu i zaszyfrowaniu wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym są przekazywane do organów podatkowych do 25 dnia następnego miesiąca.


W celu ułatwienia zaimplementowania modułu SIMPLE.JPK i prawidłowego korzystania z nowych funkcjonalności, gwarantujących zgodność z nowymi przepisami, SIMPLE oferuje pakiet usług - więcej informacji >>
 

Nie trać więcej czasu - zamów ofertę na JPK już dziś:

<< Szybka oferta na SIMPLE.JPK >>

powrót