SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

26-03-2012 -

Branża edukacyjna wybiera SIMPLE.EDU

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile w drodze przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była dostawa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią, wybrała system dziekanatowy BAZUS, będący częścią platformy SIMPLE.EDU

Projekt zakłada wdrożenie systemu do zarządzania dziekanatem, w zakresie następujących modułów:

- Internetowa Rekrutacja Kandydatów,

- Wirtualny Dziekanat,

- Dziekanat,

- Ramowy Plan Studiów,

- Obsługa Dydaktyki i Pensum,

- Dyplomowanie,

- Finanse,

- Praktyki,

- Stypendia,

- Planowanie Zajęć,

- Domy studenckie (Akademiki),

- Elektroniczna Legitymacja Studencka.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile istnieje od 2000 roku i w obrębie czterech Instytutów: Ekonomicznego, Ochrony Zdrowia, Humanistycznego i Politechnicznego kształci blisko 3000 studentów.

powrót