SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

26-01-2012 -

ASP w Gdańsku w przestrzeni wirtualnej z SIMPLE

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego p.n. „ASP w przestrzeni wirtualnej, E-zarządzanie” Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku wybrała jako najkorzystniejszą ofertę spółki BAZUS, należącej do Grupy Kapitałowej SIMPLE.

Doświadczenie w realizacji projektów informatyzacji Uczelni oraz bogata funkcjonalność części dziekanatowej Bazus systemu SIMPLE.EDU przyczyniły się do wyboru oferty lubelskiej Spółki .

Celem wdrożenia systemu informatycznego jest dostarczenie wsparcia obsługi informatycznej administracji procesu dydaktycznego studenta oraz wykładowcy, wraz z możliwością kontaktu ze studentem oraz prowadzącym, a także rozliczeń finansowych uczelni pod kątem procesu dydaktycznego, jak również dostarczenie  wsparcia obsługi informatycznej administracji stanowiącej wsparcie procesu efektywnego zarządzania uczelnią

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku powstała w 1945 roku, jej założycielami byli zaprzyjaźnieni ze sobą artyści, którzy mieli na celu współtworzenie życia artystycznego w Gdańsku. Program Uczelni oparto na ścisłej współpracy malarstwa i rzeźby ze sztukami użytkowymi: architekturą wnętrz, meblarstwem, tkactwem, ceramiką i grafiką użytkową.  ASP w Gdańsku kształci studentów na wydziałach:  Architektury i Wzornictwa, Grafiki, Malarstwa, Rzeźby oraz na Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce. 

powrót