SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

22-05-2013 -

Akademia Morska wdraża kolejny obszar platformy SIMPLE.EDU

08.05.2013 roku Akademia Morska w Gdyni w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisała umowę z SIMPLE S.A. na Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspierającego Proces Kształcenia w Akademii Morskiej w Gdyni wraz z dostawą sprzętu (ZSIWPK). Implementacja obszaru dziekanatowego platformy SIMPLE.EDU w struktury Uczelni usprawni komunikację przyszłych oficerów marynarki z dziekanatem oraz ułatwi studentom oraz wykładowcom dostępu do informacji związanych z zajęciami, egzaminami, rozliczeniami za studia czy akademik.


W Akademii w ramach realizowanego projektu, zostaną wdrożone następujące obszary platformy SIMPLE.EDU:

Akademia Morska w Gdyni ponadto jest użytkownikiem platformy SIMPLE.EDU w obszarze administracyjnym oraz posiada system do Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Akademia Morska w Gdyni to uczelnia kształcąca kadrę oficerską dla floty handlowej oraz menedżerską dla przedsiębiorstw lądowego zaplecza gospodarki morskiej, spełniającą krajowe, europejskie i światowe wymagania edukacyjne oraz dająca absolwentom podstawy kariery zawodowej na globalnym rynku pracy. W chwili obecnej Akademia zatrudnia ponad 400 nauczycieli akademickich oraz kształci ponad 8000 studentów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na poziomach inżynierskim, magisterskim, licencjackim i magisterskim uzupełniającym na 4 Wydziałach: Wydział Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny, Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.


 

powrót