SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

22-02-2013 -

Akademia Morska w Szczecinie wybrała SIMPLE.ERP

Akademia Morska w Szczecinie w wyniku przeprowadzonego przetargu na zaprojektowanie oraz wdrożenie systemu klasy ERP, wybrała ofertę Spółki SIMPLE S.A., doświadczonego dostawcy ZSI dla edukacji.

Projekt NAUKA – Nowoczesna Administracja Uczelni oraz Kadra Akademicka”  będzie współfinansowany przez Unię Europejską i przewiduje wdrożenie systemu SIMPLE.ERP  w następujących obszarach działalności Uczelni:

Oraz integrację z już funkcjonującym na Uczelni systemem dziekanatowym.

Akademia Morska w Szczecinie jest państwową uczelnią techniczną podległą Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Głównym celem działalności uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr oficerskich: nawigatorów i mechaników, odpowiadających wymaganiom współczesnej floty transportowej i rybackiej oraz kształcenie eksploatacyjnych służb armatorskich i portowych floty morskiej i śródlądowej.

W gmachu głównym Akademii Morskiej swoją działalność w 2011 roku rozpoczęło Europejskie Centrum Szkoleniowe LNG. Centrum jest trzecim tego rodzaju ośrodkiem w Europie i jednym z najnowocześniejszych na świecie. Ośrodek powstał dzięki współpracy Akademii Morskiej w Szczecinie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i spółki Polskie LNG S.A.

 

powrót