SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

11-10-2011 -

Akademia Morska w Gdyni wdraża SIMPLE.ERP Obieg Dokumentów

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Akademia Morska w Gdyni wdroży system do Elektronicznego Obiegu Dokumentów marki SIMPLE S.A.

SIMPLE.ERP Obieg Dokumentów pozwoli na pełną automatyzację procesów biznesowych zachodzących wewnątrz Uczelni oraz kontrolę nad ścieżką przepływu dokumentów. System porządkuje procesy związane z obiegiem informacji oraz umożliwia łatwe dotarcie do danych przez wiele osób jednocześnie.

Akademia Morska w Gdyni to uczelnia kształcąca kadrę oficerską dla floty handlowej oraz menedżerską dla przedsiębiorstw lądowego zaplecza gospodarki morskiej, spełniającą krajowe, europejskie i światowe wymagania edukacyjne oraz dająca absolwentom podstawy kariery zawodowej w warunkach gospodarki rynkowej na globalnym rynku pracy. W chwili obecnej Akademia zatrudnia ponad 400 nauczycieli akademickich oraz kształci ponad 8000 studentów  w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na poziomach inżynierskim, magisterskim, licencjackim i magisterskim uzupełniającym na 4 Wydziałach: Wydział Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny, Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. 

powrót