SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

11-04-2012 -

Manstel rekomenduje SIMPLE.BUD

Rozwój firmy MANSTEL oraz zwiększająca się ilość realizowanych projektów, wygenerowała potrzebę wdrożenia systemu informatycznego, wspierającego zarządzanie firmą budowlaną.

Zarząd firmy MANSTEL po szczegółowej weryfikacji rozwiązań informatycznych, dostępnych na polskim rynku oraz przeprowadzonej analizie przedwdrożeniowej, podjął decyzję o wdrożeniu systemu SIMPLE.BUD  dedykowanego branży budowlanej. Projekt obejmował wdrożenie systemu SIMPLE w obszarach: Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, Obrót Towarowy, Zarządzanie Projektami Budowlanymi, INFO oraz szereg rozwiązań partnerskich z nim zintegrowanych.

Manstel Bednarczyk, Słowik i Wiącek Sp. j. to przedsiębiorstwo z ponad 20 letnim doświadczeniem w realizacjach usług budownictwa elektroenergetycznego, telekomunikacyjnego, hydrotechnicznego oraz usług ogólnobudowlanych. Doświadczenia firmy MANSTEL obejmują usługi dla klientów instytucjonalnych, korporacyjnych, urzędów, oraz osób prywatnych, na terenie kraju, a także za granicą, głównie w Danii. Firma świadczy usługi w oparciu o wykwalifikowany personel, oraz własna bazę sprzętową, obejmującą niemal 100 pojazdów specjalistycznych.

„(…) Z wykorzystaniem oprogramowania ERP rejestrujemy koszty i przychody na poszczególnych budowach, monitorujemy dyscyplinę kontrahentów, amortyzujemy środki trwałe, obsługujemy gospodarkę magazynową. Szczególnie polityka zaopatrzenia kontrola wydań materiałowych jest istotna. Materiał na budowę nie może trafić z dużym wyprzedzeniem wobec prac, ze względu na warunki nie sprzyjające składowaniu, nie może także zbyt późno, lub w niedostatecznej ilości, ze względu na ryzyko wstrzymania prac spowodowanych brakiem materiału. Rozchód materiałów musi być ewidencjonowany na budowie, co zapobiega marnotrawstwu, jednakże ewidencjonowanie nie może być pracochłonne, aby nie mnożyć pracownikom obowiązków administracyjnych. Docelowo zamierzamy w tym celu wykorzystać dedykowaną część oprogramowania SIMPLE.BUD, pozwalającą na tworzenie budżetów statycznych, w oparciu o import kosztorysu budowy, oraz prowadzenie budżetów dynamicznych, wraz ze śledzeniem postępu w czasie wydatków (w podziale na koszty pośrednie i bezpośrednie) i przychodów oraz identyfikacją odchyleń realizacji od planu.(…)”

Projekt zrealizowała firma  Simple Sp. z o.o. która jest wieloletnim partnerem SIMPLE S.A.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną funkcjonalnością SIMPLE.BUD

powrót