SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Chcąc sprawnie i skutecznie zarządzać firmą działającą na rynku budowlanym, menedżerowie coraz częściej sięgają po odpowiednie narzędzia IT. Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki oraz terminowości realizowanych inwestycji.


System usprawnia, bardzo istotny dla branży budowlanej, proces zarządzania projektami. Użytkownicy mogą tworzyć na podstawie budżetu plany zakupowe, przypisywać do jego poszczególnych pozycji dane kosztowe w zakresie robocizny, podwykonawców, materiałów bezpośrednich i sprzętu oraz kontrolować budżet sprzedaży według protokołów odbioru prac oraz faktur dla inwestora wraz z kaucją. System monitoruje realizacje zamówień – dostawa materiałów bezpośrednio na budowę, obsługuje również karty pracy sprzętu, podwykonawcy oraz karty BZ.

SIMPLE.BUD umożliwia przypisywanie zużycia materiałów na stan budowy, a w przypadku materiałów pomocniczych przypisanie ich do kosztów ogólnych oraz zapewnia kontrolę w czasie rzeczywistym realizowanych kosztów w powiązaniu z kosztami planowanymi.

Platforma SIMPLE.BUD stworzona jest z myślą o przedsiębiorstwach realizujących projekty budowlane oraz konstrukcyjne.