SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

  • Efektywne zarządzanie projektami i kontrolę marży,
  • Precyzyjne, w czasie rzeczywistym, budowanie i zarządzanie budżetem i harmonogramem budów,
  • Dokładne planowanie, rozliczanie kosztów zarówno poszczególnych projektów jak i całego przedsiębiorstwa,
  • Bieżącą kontrolę realizowanych kosztów w powiązaniu z kosztami planowanymi,
  • Efektywne zarządzanie pracą i koordynowanie jej przez cały czas trwania projektu,
  • Tworzenie zapotrzebowania na podstawie budżetu,
  • Automatyzację czynności, usprawnienie komunikacji i zwiększenie trafności decyzji,
  • Zintegrowana baza wiedzy na temat zasobów firmy.

„Wdrożenie oprogramowania dało nam możliwość precyzyjnej rejestracji i śledzenia kosztów oraz przychodów, w odniesieniu do budżetów poszczególnych kontraktów i projektów. Szczególnie ważną funkcjonalnością jest możliwość prezentacji danych wprost z systemu Excel, z możliwością swobodnego budowania własnych zestawień, które przeliczają się automatycznie po każdej transakcji. W chwili obecnej mamy możliwość prześledzenia źródeł kosztów w projekcie na wszystkich jego etapach oraz oceny rentowności poszczególnych projektów. Korzystanie z zintegrowanego systemu informatycznego przekłada się na szybsze wykrywanie ewentualnych odchyleń i podejmowanie trafnych działań korygujących”.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Ebud" -Przemysłówka Sp. z o.o.