SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

 • Efektywne zarządzanie instytucją,
 • Automatyzowanie czynności, usprawnienie komunikacji, zwiększenie trafności decyzji,
 • Precyzyjnie, w czasie rzeczywistym, budowanie i zarządzanie budżetami jednostki i prowadzonymi projektami,
 • Dokładne planowanie i rozliczanie kosztów działalności instytucji, poszczególnych komórek kosztowych jak i całej jednostki,
 • Rozliczanie pracowników ze zleconych obowiązków i projektów,
 • Monitoring należności i zobowiązań w czasie rzeczywistym,
 • Tworzenie wielu wariantów budżetów oraz śledzenie wykonania i odchyleń bezpośrednio przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych,
 • Przekrojowe raporty sprawozdawcze i porównawcze tworzone w dowolnym układzie, przez uprawnionych pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych,
 • Generowanie planu zakupów na podstawie otrzymanych zapotrzebowań, obsługa wielu planów równocześnie, oznaczanie pozycji wymagających zakupu w trybie przetargowym,
 • Generowanie raportów dla działów zamówień publicznych, 
 • Wprowadzanie umów przetargowych i kontrola ich realizacji poprzez dokumenty zamówień i dostawy lub bezpośrednio poprzez dokumenty dostawy,
 • Budowanie wielowymiarowych raportów w oparciu o technologie OLAP i hurtownie danych.